Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Nedenfor kan du se en vejledningsfilm og finde information om afrapportering for COVID-19-hjælpepakker.

Kompensationsordninger

Kompensation for sæsonbetonet scenekunstvirksomhed

Hvis I har modtaget kompensation til sæsonbetonet scenekunst, er I forpligtet til at indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen.

Fristen for indsendelse af afrapportering er den 30. juni 2023.

Læs mere og indsend afrapporteringen

 

Kunststøtteordningen - vinter 2021/2022

Hvis du har modtaget kompensation fra Kunststøtteordningen i vinteren 2021/2022, skal du indsende en afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen.

Der kan afrapporteres for følgende perioder: 

 • 1. december-31. december 2021
 • 1. januar-31. januar 2022
 • 1. februar-28. februar 2022

AFRAPPORTERINGSFRIST

Fristen for afrapportering er senest den 31. august 2023.

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk.

Læs mere og indsend afrapportering.

Kunststøtteordningen 2021

Der kan afrapporteres for følgende perioder: 

 • 1. januar - 31. januar 2021
 • 1. februar – 28. februar 2021
 • 1. marts – 31. marts 2021
 • 1. april – 30. april 2021
 • 1. maj – 31. maj 2021
 • 1. juni – 30. juni 2021

AFRAPPORTERINGSFRIST

Fristen for indsendelse af afrapportering var den 8. juli 2022

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk.

Læs mere og indsend afrapporteringen

Kunststøtteordningen 2020

OBS. fristen er overskredet. Har du modtaget kompensation fra Kunststøtteordningen i 2020, skal du snarest muligt indsende din afrapportering via nedenstående link. 

Der kan afrapporteres for følgende perioder: 

 • 9. marts - 8. juni 2020
 • 9. marts - 8. juli 2020
 • 9. juli - 8. august 2020
 • 9. juli - 31. august 2020
 • 1. september - 31. oktober 2020
 • 1. november - 31. december 2020
 • Udvidede restriktioner i nordjyske kommuner i perioden 6. - 26. november 2020

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk.

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler 2020

Har I modtaget kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler, skal I indsende afrapportering til Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er den 3. december 2023, kl. 23.59.  

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler 2021

Har I modtaget kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i perioden 09. december 2020 til 21. maj 2021, skal I indsende afrapportering til Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er den 3. december 2023, kl. 23:59.  

Læs mere og indsend afrapportering 

Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler 2022

Har I modtaget kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler i nedlukningsperioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022, samt i omstillingsperioden fra og med den 16. januar 2022 til og med den 31. januar 2022, skal I indsende afrapportering til Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er den 7. januar 2024, kl. 23:59.  

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet 2021

Har du modtaget kompensation til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet 2021, skal du snarest muligt indsende din afrapportering via nedenstående link. 

Fristen for afrapportering er den 3. december 2023, kl. 23:59.   

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet 2022

Har du modtaget kompensation for Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet 2022, skal du snarest muligt indsende din afrapportering via nedenstående link. 

Fristen for afrapportering er den 7. januar 2024, kl. 23:59. 

Læs mere og indsend afrapportering

Kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet 2020

Har du modtaget kompensation for Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet 2020, skal du snarest muligt indsende din afrapportering via nedenstående link. 

Fristen for afrapportering er den 3. december 2023, kl. 23:59. 

Afrapportering for kompensation af tabt deltagerbetaling i perioden marts – august 2020

I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger her

Kompensation for faste omkostninger

Har I modtaget kompensation for faste omkostninger, vil I få direkte besked når der er åben for afrapporteringer. I vil få besked via mail med et direkte link til afrapporteringen.

Der kan afrapporteres for følgende periode:

1. december 2021 - 28. februar 2022

Læs mere og indsend afrapportering for kommunale institutioner

Læs mere og indsend afrapportering for selvejende institutioner mv.

 

Afrapportering for tidligere perioder (afrapporteringsfristen er overskredet):

9. december 2020 - 28. februar 2021

Læs mere om afrapportering for kommunale institutioner

Læs mere om afrapportering for selvejende institutioner mv.

1. marts 2021 - 30. juni 2021

Læs mere om afrapportering for kommunale institutioner

Læs mere om afrapportering for selvejende institutioner mv.

 

Kompensation for produktionsomkostninger

Har I modtaget kompensation for produktionsomkostninger vil I få direkte besked når der er åben for afrapporteringer. I vil få besked via mail med et direkte link til afrapporteringen.

Læs mere og indsend afrapportering her

Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

Hvis I har modtaget kompensation fra kompensationsordningen for særligt nødlidende kulturinstitutioner, der som følge af COVID-19- foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs, er I forpligtet til at indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen.

Fristen for indsendelse af afrapportering er den 31. marts 2023.  

Læs mere og indsend afrapportering.  

Nødpulje til velgørende musikfestivaler (endnu ikke åben)

Har I modtaget kompensation fra denne ordning vil I få direkte besked når der er åben for afrapporteringer. I vil få besked via mail med et direkte link til afrapporteringen.

Når der er åben for afrapporteringer, vil der ligeledes fremgå en henvisning af denne side. 

Puljer til aktiviteter

Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner

Hvis I har modtaget driftstilskud fra Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner, er I forpligtet til at afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk.

Afrapporteringsfrist

Fristen for indsendelse af afrapportering var den 26. august 2022

Læs mere og indsend afrapporteringen

Aktivitetspulje til kulturaktører

Har I modtaget tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktører, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Der kan afrapporteres for perioderne: 

16. januar - 4. februar 2022

1. februar - 15. februar 2022

Afrapporteringsfrist

Fristen for indsendelse af afrapportering er forlænget til den 1. september 2022.

Har I modtaget tilskud til indirekte omkostninger, er fristen seks måneder efter afslutningen af indeværende regnskabsår. 

Læs mere og indsend afrapportering

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Har I modtaget tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Bemærk, at der har været identificeret en fejl i regnskabsskabelonen til afrapportering for tilskud på 100.000 kr. til og med 500.00 kr. Hvis I har downloadet regnskabsskabelonen inden 12. marts 2021, skal I downloade den version af regnskabsskabelonen, som er tilgængelig ved nedenstående link.

Afrapporteringsfrist

Fristen for indsendelse af afrapportering kan du finde i dit svarbrev.

Læs mere og indsend afrapportering

Stikprøve

Er din sag udtaget til stikprøve, skal du indsende en elektronisk erklæring til Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere om stikprøver for Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter

Genstartspulje 1-5

OBS: fristen er overskredet. Har du modtaget tilskud fra én af genstartspuljerne, skal du snarest muligt indsende din afrapportering via det relevante link herunder. 

I skal være opmærksomme på at afrapportere på den korrekte pulje. I kan indsende jeres afrapportering ved at klikke på et af nedenstående links: 

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Kunstneriske sommeraktiviteter 2021

OBS. fristen er overskredet. Har du modtaget tilskud fra kunstneriske sommeraktiviteter i 2021, skal du snarest muligt indsende din afrapportering via nedenstående link. 

Har I modtaget tilskud fra puljen til kunstneriske sommeraktiviteter i 2021, skal du indsende din afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Læs mere og indsend afrapportering

Stikprøve

Er din sag udtaget til stikprøve, skal du indsende en elektronisk erklæring til Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere om stikprøver for Kunstneriske sommeraktiviteter 2021

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed 2020

Har I modtaget tilskud fra Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed 2020, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 

 • For tilskud på under 100.000 kr. kan I læse mere og indsende erklæring her
 • For tilskud på over 100.000 kr. kan I læse mere og indsende regnskab og beretning her
 • Såfremt din erklæring er udtaget til stikprøve, kan I læse mere her

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er senest tre måneder efter projektets slutdato.

Pulje til 1000 nye fællesskaber 2021

Har I modtaget tilskud fra Pulje til 1000 nye fællesskaber 2021, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 

Afrapporteringsfrist
Fristen for indsendelse af afrapportering er senest tre måneder efter projektets slutdato.

Pulje til aktiviteter på biografområdet

OBS. Fristen er overskredet.

Har I modtaget tilskud fra Pulje til aktiviteter på biografområdet, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen snarest muligt.

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 

Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner

12. august kl. 23:59 2022

Har I modtaget tilskud fra Pulje til publikumsfremmende initiativer for institutioner med faste attraktioner, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen snarest muligt.

Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 

Statens Kunstfond

Har du modtaget tilskud til projekter og aktiviteter fra Statens Kunstfond skal du afrapportere via nedenstående link.

Det er muligt at beholde dele af sit projekt- eller aktivitetstilskud fra Statens Kunstfond, hvis man er ramt af de nyeste COVID-19-restriktioner. Det blev vedtaget med en ny politisk aftale fra den 18. december 2021 om midlertidig ændret tilskudsbetaling fra Statens Kunstfond og De Regionale Kunstfonde samt aktstykke fra den 13. januar og bekendtgørelse fra den 31. januar 2022. 

Læs mere om afrapportering for tilskud til aktiviteter og projekter fra Statens Kunstfond