Stryhn's

Vestre Kirkevej 13-19, Roskilde Kommune

Virksomheden Stryhn's blev grundlagt i 1941, hvor grosserer Henry Stryhn begyndte at sælge leverpostej fra mindre fabrikker til slagter- og viktualieforretninger i København.

I 1945 købte Stryhn Københavns Leverpostejfabrik på Amager sammen med slagter Martin Weinberg Hansen. Her begyndte de at fremstille deres egen leverpostej og senere også sildekonserves. Samarbejdet ophørte i 1950, hvorefter Stryhn overtog fabrikken. I 1956 flyttede han virksomheden til Himmelev ved Roskilde. Fabrikkens produkter har siden været solgt under varemærket Stryhn's.

Med udbredelsen af køleskabe og supermarkeder i 1960'erne opstod der nye muligheder, som Stryhn forstod at udnytte. Han gik over til at bage postejerne i aluminiumsforme med låg, og den nye type emballage tiltalte både detailhandelen og kunderne. Stryhn's er i dag Danmarks meste solgte leverpostej, og firmaet producerer også andre typer kødpålæg. I 1995 overtog Stryhn's fabrikken Ø Pølser på Langeland.

Bygninger og anlæg

Stryhn's fabrik ligger i et parcelhuskvarter i udkanten af Roskilde. Fabriksbygningerne var blandt de første, der blev bygget i området, men siden har parcelhusene omsluttet fabrikken. Arkitektonisk har Stryhn's bygninger stor lighed med det omgivende parcelhusbyggeri.

Anlægget, der omkranses af en have, består af tre sammenhængende fabriksbygninger og en fabrikantvilla.

De to ældste bygninger fra 1955 er opført i røde mursten. Den største af bygningerne indeholder administrations- og produktionslokaler, mens den mindste anvendes til garage- og transportanlæg. Produktionsfaciliteterne blev i 1968 udvidet med råvarerum, pakkeri og kølerum, og i 1970 installerede fabrikken en båndovn til bagning af postejerne.

Den tredje og yngste bygning blev opført i 1974 og har ydervægge i stålplader. Bygningen anvendes til transport- og garageanlæg.

I umiddelbar forlængelse af fabriksgrunden ligger Henry Stryhns private villa, der i dag fungerer som administration.

Arkiv

Roskilde Museum har foretaget en undersøgelse af fabrikken og råder over diverse arkivalier. Desuden foreligger der litteratur om virksomheden.

Vurdering

Stryhn's er et eksempel på en virksomhed, der er vokset fra at være et enmandsfirma til at blive landsdækkende. Samme udvikling har en række andre virksomheder gennegået i løbet af dansk industris historie.

Bygningskomplekset er fint afstemt med omgivelserne.

Udpegning og vurdering: Roskilde Museum.

Opdateret 24. oktober 2019