Folkeoplysning

Slots- og Kulturstyrelsen forvalter en lang række tilskud og puljer, der har til formål at støtte folkehøjskoler, folkeoplysende virksomhed, herunder at fremme debat og oplysning om Europa, samt at støtte drift af humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer.