Nationale ordninger

På disse sider kan du læse om de nationale ordninger på biblioteksområdet som Slots- og Kulturstyrelsen forvalter.

Som myndighed har Slots- og Kulturstyrelsen blandt andet ansvaret for at indgå og forvalte rammeaftale med centralbibliotekerne, samt gennemføre af udbud om den nationale kørselsordning.

Ligeledes forvalter styrelsen aftalerne med DBC Digital og Det Kongelige Bibliotek om registrering af nationalbibliografien.

Opdateret 08. maj 2023

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.