Nationale ordninger

På disse sider kan du læse om de nationale ordninger på biblioteksområdet som Slots- og Kulturstyrelsen forvalter.

Som myndighed har Slots- og Kulturstyrelsen ansvaret for at indgå og forvalte resultatkontrakter med centralbibliotekerne, herunder gennemførelse af udbud om den nationale kørselsordning.

Ligeledes forvalter styrelsen aftalerne med Dansk BiblioteksCenter A/S (DBC) og Det Kongelige Bibliotek om registrering af nationalbibliografien.

Opdateret 16. september 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.