R. Færchs Fabrikker

Herningvej 2, Holstebro Kommune

R. Færchs Fabrikker (i dag: Orlik Tobacco Company) blev grundlagt i 1869 af tobaksfabrikant Rasmus Færch. Han begyndte produktionen i lejede lokaler, men flyttede i 1873 til Østergade i centrum af Holstebro, hvor han kunne udvide og modernisere fabrikken.

I 1880 byggede Færch en ny toetages fabriksbygning og indførte dampkraft. Senere fik fabrikken eget elværk, centralvarme, ventilationssystem og moderne specialmaskiner.

Virksomheden havde god fremgang i de følgende årtier og ekspanderede flere gange, dels ved nybyggeri i Østergade-kvarteret, dels ved opkøb af andre tobaksfabrikker.

I 1938 var pladsen ved at blive for trang midt i Holstebro, og firmaet købte derfor Holstebro Aktiebryggeri på Herningvej for at bygge en ny fabrik på grunden. Planerne blev dog sat i bero på grund af 2. verdenskrig og først realiseret i 1948. Derefter blev produktionen af shag-, skrå og røgtobak flyttet ud i de nye fabrikshaller, mens cigarfremstillingen forblev i Østergade.

Selv om Færch, der i 1949 blev omdannet til familieaktieselskab, var en stor virksomhed med solid økonomi, fandt man det i slutningen af 1950'erne nødvendigt at ruste sig til en stærkere udenlandsk konkurrence. Færch indledte drøftelser med de to andre store tobaksfabrikker i Danmark, C.W. Obel i Aalborg og Chr. Augustinus i København, og i 1961 sluttede de tre virksomheder sig sammen i Skandinavisk Tobakskompagni A/S.

Efter sammenslutningen fulgte omfattende rationaliseringer. Produktionen af røgtobak hos Obel i Aalborg blev flyttet til Herningvej i Holstebro, Færchs produktion af skråtobak blev flyttet til Aalborg, og fabrikskomplekset i Østergade afviklet.

I 1990 blev tobaksfabrikken i Holstebro lagt sammen med to andre røgtobaksfabrikker, Assens Tobaksfabrik og C.B. Møller, til selskabet "Orlik Tobacco Company". Orlik er i dag en af verdens største producenter af pibetobak med fabrikker i Assens og Holstebro.

Bygninger og anlæg

Færchs oprindelige fabriksbygninger i Østergade-kvarteret er i dag ombygget til kontor- og butikslokaler.

På Herningvej er fabriksanlægget fra 1948 derimod velbevaret. Fabrikshallerne, som er tegnet af arkitekt Ebbe Andresen, var et meget moderne byggeri, da det blev opført. Det gamle Holstebro Aktiebryggeris bygninger med den høje skorsten udgør fortsat kernen i anlægget.

Rasmus Færchs søn, Søren, opførte i 1903 en villa til sig selv. Det palæagtige hus er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen og indgår i dag som en del af Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum.

Arkiv og litteratur

R. Færchs Fabrikker er behandlet i litteraturen. Holstebro Museum gennemførte i 1982-83 en etnologisk undersøgelse af virksomheden og har indsamlet genstande fra fabrikken. Museet råder desuden over Færchs arkiv tilbage til 1869.

Vurdering

R. Færchs Fabrikker (nu: Orlik Tobacco Company) repræsenterer tobaksindustrien, der omkring år 1900 var en af de store brancher i Danmark. Fabrikken var i mange år den mest betydningsfulde industrivirksomhed i Holstebro og satte et tydeligt præg på den industrielle udvikling i Holstebro. Med fabrikken i Holstebro er Orlik fortsat en væsentlig del af byens erhvervsliv.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019