Ribe Jernstøberi

Saltgade 11, Ribe, Esbjerg Kommune

Ribe Jernstøberi (nu: Ribe Jernindustri) blev grundlagt i 1848 af jernstøber Axelsen og apoteker Frederik von Stöcken. Fra 1855 drev sidstnævnte støberiet alene. Jernstøberiet fremstillede primært bygningsstøbegods og voksede i de første årtier af 1900-tallet til at blive et af Ribes første egentlige industrikomplekser.

I midten af 1800-tallet begyndte efterspørgslen efter redskaber og bygningsstøbegods, især fra landbruget, at stige, og der blev anlagt jernstøberier i næsten alle danske provinsbyer. De mange jernstøberier og de tilknyttede maskinfabrikker kom til at spille en vigtig rolle i den begyndende modernisering af landbruget og i dansk industris mekaniseringsfase fra 1840'erne.

I mellemkrigstiden omlagde jernstøberiet produktionen og begyndte at fremstille radiatorer i støbejern. Støbejernsradiatorerne blev efterhånden afløst af radiatorer fremstillet af pladejern, og virksomhedens jernstøberi lukkede endeligt i 1973. Ribe Jernindustri fremstiller i dag udelukkende radiatorer i pladejern.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget består af jernstøberiets oprindelige hovedbygning og et stort antal nyere produktionsbygninger. Tilsammen dækker de et areal på ca. 23.000 m².

Jernstøberiets hovedbygning er en T-formet bygning opført i rød blankmur i 1848. Foruden støberiet rummede bygningen oprindelig smedje, lager og to lejligheder. Bygningen anvendes i dag til administration og rummer desuden et lille museum om støberiets historie og dets produkter.

Bygningen, som har en veldisponeret klassicistisk facade med store nyere støbejernsvinduer, udgør et arkitektonisk værdifuldt element i Saltgades facadelinje. Facaden er bragt tilbage til sit oprindelige udseende, men kun meget lidt af bygningens oprindelige indre udformning er bevaret, ligesom maskinerne er fjernet.

Støberiets fabrikshaller, der er opført i 1950'erne, er mod Saltgade skjult bag et hegn. I Sankt Peders Gade dominerer de den nordlige facadelinje. Hallerne er orienteret i retning væk fra Ribe by.

Frederik von Stöcken opførte i slutningen af 1850'erne en privatbolig på adressen Dagmarsgade 13. Boligen er bevaret, men i udvidet og ombygget stand.

Vurdering

Ribe Jernstøberi er et karakteristisk eksempel på tidlig industri i Ribe. Hovedbygningen fremstår velbevaret og udgør sammen med stifterens privatbolig en tidlig industriel helhed. Anlægget er stadig i drift og har med sine rygende skorstene stor fortælle- og formidlingsværdi.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum

Opdateret 24. oktober 2019