Christiansdals Vandkraftværk

Christiansdalsvej 50, Haderslev Kommune

Christiansdals Vandkraftværk blev opført i 1911 af et privat konsortium, som havde overtaget en nedbrændt fabrik på stedet. Siden slutningen af 1700-tallet havde der været skiftende industriproduktion i Christiansdal. Grundlaget var en opstemning af Tørning Å, som blev foretaget i 1772 i forbindelse med anlæggelse af en blikfabrik.

I 1907 ødelagde en brand størsteparten af det daværende fabriksanlæg. Konsortiet overtog resterne og besluttede at udnytte vandressourcerne og den eksisterende dæmning til et lille vandkraftværk.

Da vandkraftværket blev sat i drift i 1911, dækkede det ca. halvdelen af Haderslevs elforbrug. I 1917 købte Haderslev Kommune værket, som man ønskede at udvide af hensyn til forsyningssikkerheden. En tilbygning med ny turbine stod klar i 1920. Frem til 1974 producerede værket 300.000 kWh årligt. Efter en omfattende istandsættelse 1974-76 blev elproduktionen genoptaget, og vandkraftværket fungerer i dag som arbejdende museum.

Anlægget blev fredet i 2001.

Bygninger og anlæg

Christiansdal Vandkraftværk består af to enkle enetages bygninger opført i gule mursten. Turbinekammeret af beton ligger i den kanal, der fører vand fra Elværksdammen til værket. Tilbygningen fra 1920 ligger i forlængelse af turbinekammeret over kanalen. Begge bygninger har småsprossede vinduer og eternittag.

Indvendigt udgør bygningerne et sammenhængende rum med et par smårum (bl.a. apparatrum og værksted) i enderne. Væggene er hvidmalede, og gulvet dækket af gule klinker.

I forbindelse med vandkraftværket ligger en funktionærbolig i gule mursten med rødt tegltag. Boligen er sandsynligvis opført i 1911 samtidig med værket.

Vandet ledes til og fra kraftværket af et omfattende og velbevaret kanalsystem.

Vurdering

Christiansdals Vandkraftværk er en repræsentant for de små vandkraftværker, som der har været knap 100 af i Danmark. I Sønderjylland er Christiansdal det eneste bevarede vanddrevne elværk. Samtidig udgør anlægget sidste fase i en lokal industriudvikling, der går tilbage til 1700-tallet.

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Opdateret 24. oktober 2019