Litteratur

Introduktion til bronzealder

Bech & Olsen 2013. J.-H. Bech and A.-L. Haack Olsen. Early Bronze Age houses from Thy, Northwest Denmark. In Willroth, K. H. (Hrsg): Siedlungen der Bronzezeit. Beiträge zur Siedlungsarchäologie und Paläoökologie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Südskandinavien, Norddeutschland und den Niederlanden. Studien zur nordeuropäischen Bronzezeit, Bd. 1. 9 -32.

Christensen 2006. K. Christensen. Dendrochronological Dating of Bronze Age Coffins from Denmark & Schleswig. Acta Archaeologica 77. 163 - 246

Draiby 1984. B. Draiby. Fragtrup – en boplads fra yngre bronzealder i Vesthimmerland. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. 159 - 167

Ethelberg 2000. P. Ethelberg: Det sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og Bronzealder

Frei et al. 2015. K.M. Frei, U. Mannering, K. Kristiansen, M.E. Allentoft, A.S. Wilson, I. Skals, S. Tridico, M.L. Nosch, E. Willerslev, L. Clarke and R. Frei. Tracing the dynamic life story of a Bronze Age Female. Nature.com.  Scientific Reports 5, Article number: 10431

Frost 2003. L. Frost. Vaseholm in Osthimmerland. Ein Depotfund mit frauenschmuck und Import aus der Periode V der jüngeren Bronzezeit. Acta Archaeologica 74. 251 – 292

Frost 2011. L. Frost. Depotfund fra yngre bronzealder i et lokalt, landskabsarkæologisk lys. I: Boddum, S., M. Mikkelsen og N. Therkildsen (eds): Depotfund i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. 63 - 73

Holst & Rasmussen 2013a. M. K. Holst and M. Rasmussen (eds). Skelhøj and the Bronze Age Barrows of Southern Scandinavia. Vol. I: The Bronze Age barrow tradition and the excavation of Skelhøj. Nationalmuseet/Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter vol. 78.

Holst & Rasmussen 2013b. M. K. Holst and M. Rasmussen. Herder Communities: Longhouses, Cattle and Landscape Organization in the Nordic Early and Middle Bronze Age. In: S. Bergerbrant & S. Sabatini (eds.): Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. BAR International Series 2508, 99-110.

Holst et al. 2001. M. K. Holst, H. Breuning-Madsen and M. Rasmussen. The South Scandinavian barrows with well-preserved oak-log coffins. Antiquity 75 (287), 126 – 136.

Holst et al. 2004. M. K. Holst, M. Rasmussen og H. Breuning-Madsen. Skelhøj. Et bygningsværk fra den ældre bronzealder. Nationalmuseets Arbejdsmark 2004, 11-23.

Holst et al. 2013. M. K. Holst, M. Rasmussen, K. Kristiansen and J.-H. Bech. Bronze Age „Herostrats“: Ritual, Political, and Domestic Economies in Early Bronze Age Denmark. Proceedings of the Prehistoric Society, 79, pp. 265-296 doi: 10.1017/ppr.2013.14.

Hornstrup 1999. K.M. Hornstrup. Brandgrave fra yngre bronzealder. Muligheder og perspektiver. KUML 1999, 99 -146

Hornstrup et al. 2012: K.M. Hornstrup, J. Olsen, J. Heinemeier, H. Thrane and P. Bennike. A new absolute Danish Bronze Age chronology as based on radiocarbon dating of cremated bone samples from burials. Acta Archaeologica 83, 9 - 53

Kaul 1998. F. Kaul. Ships on Bronzes. A Study in Bronze Age Religion and Iconography 1 - 2. PNM, vol. 3.

Kristensen 2008. I. K. Kristensen. Kogegruber- i klynger eller på rad og række. Kuml. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, 2008, 9-53.

Kruse 2013. P. Kruse. Egelund III – ein bronzezeitlicher Versammlungsplatz? In Willroth, K. H. (Hrsg): Siedlungen der Bronzezeit. Beiträge zur Siedlungsarchäologie und Paläoökologie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Südskandinavien, Norddeutschland und den Niederlanden. Studien zur nordeuropäischen Bronzezeit, Bd. 1. S. 67-80.

Lolk 2009. J. Lolk. Bronzealderens keramik. – En kilde til forståelse af kommunikation og social interaktion i bronzealderen. KUML, 57 - 102

Løvschal & Holst 2015. M. Løvschal and M.K. Holst: Repeating Boundaries. – Repertoires of landscape regulations in southern Scandinavia in the Late Bronze Age and Pre-Roman Iron Age. Danish Journal of Archaeology online.

Mikkelsen 2013. M. Mikkelsen. The topographical placing of the Late Neolithic and Bronze Age settlements and an introduction to a new interpretation of the layout of the individual farms in the Bronze Age. In Willroth, K. H. (Hrsg): Siedlungen der Bronzezeit. Beiträge zur Siedlungsarchäologie und Paläoökologie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Südskandinavien, Norddeutschland und den Niederlanden. Studien zur nordeuropäischen Bronzezeit, Bd. 1. 33-66.

Nielsen 2000. V. Nielsen. Oldtidsagre i Danmark. Bornholm

Nielsen 2010. V. Nielsen. Oldtidsagre i Danmark. Sjælland

Nielsen 2015. V. Nielsen. Oldtidsagre i Danmark. Fyn

Sarauw 2015. T. Sarauw. Læder og hesteudstyr. Skalk nr. 1, 2015. 24 -30

Randsborg 1972. K. Randsborg. From period III to period IV. Chronological studies of the Bronze Age in Southern Scandinavia and Northern Germany.

Rasmussen 1993. M. Rasmussen. Bopladskeramik i ældre bronzealder.

Thrane 1984. H. Thrane. Lusehøj ved Voldtofte – en sydvestfynsk storhøj fra yngre broncealder.

Vandkilde et al. 1996. H. Vandkilde, U. Rahbek & K.L. Rasmussen. Radiocarbon Dating and the Chronology of Bronze Age Southern Scandinavia. In: Randsborg, K. (ed): Absolute Chronology. Archaeological Europe 2500-500 BC. Acta Archaeologica vol.67. 1996

Forundersøgelses- og undersøgelsespraksis

Forundersøgelse og undersøgelse af bronzealderbopladser. Af Lilian Matthes

Andersen, HC og P.Ethelberg:  Gastracé og motorvej. I:  Med graveske gennem Sønderjylland. Arkæologi på naturgas- og motorvejstracé. Ed. L. Heidemann Lutz og A.B. Sørensen. Haderslev 2012. S. 16-32

Ikke-destruktive metoder og muligheder: Geofysik, luftfotos, satellitdata, LiDAR m.m.  Af Louise Felding og Constanze Rassmann

Aspinall et. Al. 2008: Magnetometry for Archaeologists. AltaMira Press 2008.

Clark, A. 1990. Seeing Beneath the Soil. Prospecting methods in archaeology. Routledge 2003.

Gaffney, Chris; John Gater. 2003. Revealing the Buried Past: Geophysics for Archaeologists. Stroud, United Kingdom: Tempus.

Hesse, R. 2010: LiDAR-derived Local Relief Models - a new tool for archaeological prospection. Archaeological Prospection 17. Published online 11 feb 2010 in Wiley InterScience. DOI: 10.1002/arp.374.

Meier, D. 2013: Bronzezeitliche Feuergruben in ungewöhnlicher Anordnung. In: I. Heske, H-J. Nüsse, J. Schneeweiss (Hrsg.), Landschaft, Besiedlung und Siedlung. Archäologische Studien im nordeuropäischen Kontext. Festschrift für Karl-Heinz Willroth zu seinem 65. Geburtstag. Göttinger Schriften zur Vor- und Frühgeschichte 33. Neumünster/Hamburg 2013.

Neubauer, W. 2001: Magnetische Prospektion in der Archäologie. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 44.

Olesen, L. H. & E. S. Mauritsen 2015: Fortiden set fra Himlen – Luftfotoarkæologi i Danmark. Holstebro Museum.

Smekalova, Voss and Smalov. 2008: Magnetic Surveying in Archaeology. More than 10 years of using the Overhauser GSM-19 gradiometer. Wormianum 2008.

Fosfatanalyser i relation til bopladser/huse/marksystemer. Af Lilian Matthes, Martin Mikkelsen og Anne-Louise Haack Olsen

Bech, Jens-Henrik & Anne-Louise Haack Olsen (under udgivelse): Animal pens at Bronze Age settlements in Thy: Ditches and post-built fences. I: Bech, Jens-Henrik, Berit Valentin Eriksen & Kristian Kristiansen (eds.): Bronze Age settlement and Land Use in Thy, Northwest Denmark.

Dalsgaard, K. & Nielsen, Westergaard M. (under udgivelse): Were the Bronze Age fields at Bjerre 4 manured? A survey of the phosphorus content and a comment on the cultivation potential. I: Bech et al. (eds.): Bronze Age Settlement and Land Use in Thy, Northwest Denmark.

Ethelberg, P. & Jørgensen, E. & Robinson D. 2000: Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Haderslev Museum 2000

Kruse, P. & Matthes, L. 2012: Brunde / Egelund: Materiel kultur og social organisation i bronzealderen. I: Boddum, S. & Mikkelsen, M. & Terkildsen, N. (red.) 2012: Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab s. 25-40.

Mikkelsen, M. & Kristiansen, K.: Legård. I (under udgivelse): Bech et al. (eds.): Bronze Age Settlement and Land Use in Thy, Northwest Denmark.

Zimmermann, W. H. 2014: Anmerkungen zur Geschichte des Stalles von der Urgeschichte bis zur Neuzeit am Beispiel von Rinderstall und Sweinekoben. I: Praehistorica Vol. 32-2 2014 s. 329-358.

Bebyggelse

Bopladser i Sønderjylland. Af Lilian Matthes

Ethelberg 2000

Egelund Poulsen 2013

Moberg Riis 2015

Robinson 2000

Bronzealderhuset. Af Anne-Louise H. Olsen

Andreasen, M.H. 2011. Makrofossilanalyser fra en røse/gravhøj fra senneolitikum/ældre bronzealder og en række hustomter fra ældre bronzealder periode II (HBV 1302, Kongehøj I og HBV 1275, Kongehøj II). Konserverings- og naturvidenskabelig afdeling rapport nr. 3, 2011. Århus: Moesgård Museum.

Bech, Jens-Henrik & Hornstrup, Karen-Margrethe 2013: ”Zone 4” – Bronze Age Settlement in Thy, North-West Denmark: An update on an old Discussion about a Boom and a Possible Subsequent Crisis. I: Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. Edited by Sophie Bergerbrant and Serena Sabatini.  BAR International Series 2508 2013

Bech, Jens-Henrik og Anne-Louise Haack Olsen:  Bronze Age houses in Thy.  I: Bech, Jens-Henrik, Berit Valentin Eriksen & Kristian Kristiansen (eds.): Bronze Age settlement and Land Use in Thy, Northwest Denmark. Under udgivelse.

Bech, Jens-Henrik og Marianne Rasmussen: Thy and the outside world in the Bronze Age: Regional variations in a North Sea perspective. I: Bech, Jens-Henrik, Berit Valentin Eriksen & Kristian Kristiansen (eds.): Bronze Age settlement and Land Use in Thy, Northwest Denmark. Under udgivelse.

Boas, Niels-Axel, 1989: Bronze Age Houses at Hemmed Church, East Jutland. I: Journal of Danish Archaeology 8, p. 88-107.

Boas, Niels-Axel, 1993: Late Neolithic and Bronze Age Settlements at Hemmed Church and Hemmed Plantation, East Jutland. I: Journal of Danish Archaeology 10, p. 119-135.

Boddum, Sanne, Martin Mikkelsen og Niels Terkildsen (eds.): Bebyggelsen i yngre bronzealders kulturlandskab. Viborg Museum og Holstebro Museum 2012.

Draiby, Bente 1985: Fragtrup – en boplads fra yngre bronzealder i Vesthimmerland. I:  Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984, 137-216.

Ethelberg, Per 2000: Bronzealderen.  I: Ethelberg, Per, Erik Jørgensen, Dirk Meier og David Robinson (eds.): Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og bronzealder,  p. 135-280.

Husfunktion: Huse med kornfund. Af Martin Egelund Poulsen

Andreasen, Marianne Høyem 2011: Kongehøj I og II. Makrofossilanalyser fra en røse/gravhøj fra senneolitikum/ældre bronzealder og en række hustomter fra ældre bronzealder periode II. Rapport fra Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling, Moesgård Museum nr. 3, 2011. Højbjerg.

Kanstrup, Marie 2012: When d15N values reveal manuring practice. Empirical evidence from fieldwork, charring experiments and archaeobotanical remains. PhD thesis, Science and Technology, Aarhus University.

Poulsen, Martin Egelund & Scott Robert Dollar 2015: Bronzealderbønder i det sydjyske indland. Treskibede langhuse fra ældre bronzealder på Kongehøj II. By, marsk og geest 27

Produktionsanlæg. Af Lilian Matthes

Mikkelsen, 2013

Goldhammer 2012, 303

Eriksen 2010, 85-85

Hirsch 2009

Bronzestøbning. Af Martin Mikkelsen

Berglund, J. 1982: Kirkebjerget - A Late Bronze Age Settlement at Voldtofte, South-West Funen. Journal of Danish Archaeology vol. 1 s. 51-63.

Boas, N. A. 1989: Bronze Age Houses at Hemmed Church, East Jutland. Journal of Danish Archaeology vol. 8, 1989 s. 88-107.

Draiby, B. 1985: Fragtrup - en boplads fra yngre bronzealder I Vesthimmerland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1984, s. 127-216.

Frost, L. 2015: Vilsted i Vesthimmerland - en støbeplads fra yngre bronzealder. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum 2015 s 31-40.

Jantzen, D. 2008: Quellen zur Metallverarbeitung in Nordischen Kreis der Bronzezeit. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008.

Kristensen, I. K. 2015: Spor efter bronzehåndværk i Salling og Fjends. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum 2015 s. 107-120.

Larsen, L. A. & Kieldsen, M. & Mikkelsen, M. 2015: Løgstrup SØ - bronzestøbning på en lokalitet med gårdsanlæg og samlingsplads. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum 2015 s. 41-70.

Mikkelsen, M. 2007: Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder. Bygherrerapport nr. 20. Viborg Stiftsmuseum 2007.

Mikkelsen, M. 2015a: Brokbakken - en lokalitet, der rejser væsentlige spørgsmål til vores forståelse af bronzestøbning i yngre bronzealder. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum 2015 s. 71-94.

Mikkelsen, M. 2015b: Sundby-møddingen - en lokalitet med omfattende kulturlag som følge af bronzestøbning? I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum 2015 s. 95-105.

Neergaard, C. 1908: Haag-fundet. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og historie 1908 s. 273-352.

Nilsson, T. 1996: Store Tyrrestrup. En vendsysselsk storgård med bronzedepot fra ældre bronzealder. KUML 1993-94, 1996 s. 147-154.

Sørensen, M. L. S. 2015: Forankring af metalproduktionen - betydningen af bopladsfundene. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum 2015 s 9-14.

Thrane, H. 2015: Kirkebjergbopladsens støbeaktiviteter. I: S. Boddum, M. Mikkelsen & N. Terkildsen (red.): Bronzestøbning i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Viborg Museum & Holstebro Museum 2015 s.121-130.

Marker. Af Anne-Louise H. Olsen

Bech, Jens-Henrik, Berit Valentin Eriksen & Kristian Kristiansen (eds.): Bronze Age settlement and Land Use in Thy, Northwest Denmark. Under udgivelse.

Boas, Niels Axel 1997: Settlements and fields covered by sand drift in the Bronze Age, Djursland, East Jutland. Internationale Archäeologie 38. Forschungen zur  bronzezeitlichen Besiedlung in Nord- und Mitteleuropa, 16-28. Internationales Symposium vom 9.-11- Mai 1996 in Hitzacker.

Boas, Niels Axel 2012: Fanghøje og Kildesig. Et fossilt bronzealderlandskab. I: Årbog 2012. Museum Østjylland.

Ethelberg, Per, Erik Jørgensen, Dirk Meier og David Robinson (eds.): Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og bronzealder. Haderslev 2000.

Mikkelsen, J. Hinsch, R. Langohr, N.A. Boas og R.I. Macphail, 2006: Land Use and Environmental Degradation in Bronze Age Settlements, Eastern Jutland, Denmark. I: SMIA. Archaeology and Environment 21. Proceedings from the VIII Nordic conference on the applications of Scientific Methods in Archaeology. Umeå 2001.

Robinson, David Earle 2003: Neolithic and Bronze Age Agriculture in Southern Scandinavia – Recent Archaeobotanical Evidence from Denmark. I: Environmental Archaeology 8, 2003, p. 145-165.

Folde, indhegninger og diger. Af Anne-Louise H. Olsen og Lilian Matthes

Bech, Jens-Henrik og Anne-Louise Haack Olsen: Animal pens at Bronze Age settlements in Thy: Ditches and post-built fences. I: Bech, Jens-Henrik, Berit Valentin Eriksen & Kristian Kristiansen (eds.): Bronze Age settlement and Land Use in Thy, Northwest Denmark. Under udgivelse.

Ethelberg, Per: Ovale og cirkulære indelukker. I: Ethelberg, Per, Erik Jørgensen, Dirk Meier og David Robinson (eds.): Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Sten- og bronzealder. Haderslev 2000. p. 222 ff.

Juhl, K. 1999: Gårdsdrift gjennom 3000 år i Time kommune. i Frá haug ok heidni 1999 nr. 3, p. 7 – 17.

Olsen, A.-L. Haack 2002. Husdyrhold. Skalk nr. 4, p. 5-10.

Kruse, P. og L. Matthes (under forberedelse): Fægård, rislæs og stegeovn: Udtryk for social organisation i bronzealderen – eksemplet Egelund III. Offa 2016

Pryor, F. 1996.  Sheep, stockyards and field systems: Bronze Age livestock populations in the Fenlands of eastern England. Antiquity 70, p. 313-24.

Sørensen, A.B. 1995: Udgravningsrapport Bolderslev Skovvej, HAM 3172. Upubl.. Haderslev 1995.

Marine ressourcer, fiskeri og gruber. Af Liv Appel

Andersen, S. H. 1998: Erhvervsspecialisering og ressourceudnyttelse i Limfjordsområdet i forhistorisk tid. I: Limfjordsprojektet. Rapport nr. 8, s. 97-139.

Aner, E. & Kersten, K. 1973: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bd. 1, Frederiksborg und Københavns Amt.

Appel, L.  & Olsen, J. 2016: Rich Late Bronze Age Graves and Hoards as Indicators of Mobility. An Investigation from Blistrup Parish in Northern Zealand, Denmark. I: Suchowska-Ducke, P., Scott Reiter, S. & Vandkilde, H. 2016: Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. British Archaeological Reports, BAR S2772, Vol. 2.

Appel, L. og Pantmann, P. 2012: Kont som agn. Skalk 2012 nr. 5, s. 3-5.

Appel, L. og Pantmann, P. 2013: Udnyttelsen af havets ressourcer i bronzealderen – nordsjællandske gravfund i nyt lys. Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab I: Sanne Boddum, Martin Mikkelsen & Niels Terkildsen (eds):  Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab, Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 3, s. 103-115.

Becker, C. J. 1941: En Begravelsesplads hørende til et nordsjællandsk Fiskerleje fra den yngre bronzealder. Nationalmuseets Arbejdsmark 1941, s. 33-38.

Berntsson, A. 2005: Två mann i en båt: om människans relation till havet i bronsåldern. University af Lund, Institute of Archeology.

Jensen, J. 2002: Danmarks oldtid, Bronzealder 2.000-500 f.Kr. København.

Pantmann, P. & Enghoff, I. B. 2011: På dybt vand. Skalk 2011, nr. 1, s. 12-15.

Gravfund

Gravhøje. Af Constanze Rassmann

Holst & Rasmussen 2013. M. K. Holst and M. Rasmussen (eds). Skelhøj and the Bronze Age Barrows of Southern Scandinavia. Vol. I: The Bronze Age barrow tradition and the excavation of Skelhøj. Nationalmuseet/Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter vol. 78.

Holst & Rasmussen 2015. M. K. Holst and M. Rasmussen (eds). Skelhøj and the Bronze Age Barrows of Southern Scandinavia. Vol. II: Barrow building and barrow assemblies. Nationalmuseet/Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter vol. 89.

Holst et al. 2004. M. K. Holst, M. Rasmussen og H. Breuning-Madsen. Skelhøj. Et bygningsværk fra den ældre bronzealder. Nationalmuseets Arbejdsmark 2004, 11-23.

Fontijn, D.R., 2002. Sacrificial landscapes : Cultural biographies of persons, objects and "natural" places in the Bronze Age of the southern Netherlands, c. 2300-600 BC, Leiden University, Leiden.

Thörn, R., 2007. Det ideologiske landskapet.

Kristensen, I.K., 2008. Kogegruber - i klynger eller på rad og række, Kuml 2008, 9-57.

Egeberg, T., 2014. Høje og hjulspor i tusindvis - færdsel i det vestjyske landskab, http://www.vejhistorie.dk/wp-content/uploads/2014/10/Hojehjulspor.pdf

Løvschal, M., 2013. Ways of Wandering - In the Late Bronze Age Barrow Landscape of the Himmerland-area, Denmark, in: Fontijn, D., Louwen, A.J., van der Vaart, S., Wentink, K. (Eds.), Beyond Barrows: Current research on the structuration and perception of the prehistoric landscape through monuments, Sidestone Press, Leiden, pp. 225-250.

Ligbrændingspladser. Af Anne-Louise H. Olsen

Bech, J-H & Anne-Louise Haack Olsen et al. 1996: Damsgård. En overpløjet høj fra ældre bronzealder per. III med stenkiste og ligbrændingsgrube. Kuml 1993-1994, p. 155 – 198.

Madsen, Claus og Henrik Thrane 1992: Udgravninger af sydfynske gravhøje fra yngre bronzealder. Fynske Minder 1992, p. 23 – 42.

Graven. Af Anne-Louise H. Olsen

Aner, Ekkehard, Karl Kersten og Karl-Heinz Willroth, 2001: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Band XI Thisted Amt. Neumünster.

Bech, Jens-Henrik, 1981: En rig kvindegrav fra Thylands ældre bronzealder, MIV vol. 10.

Olsen, Anne-Louise Haack,  1992: Egshvile – A Bronze Age Barrow with Early Urn Graves from Thy. Journal og Danish Archaeology 9, 1990.p. 133-152.

Egekistegrave - før og nu. Af Louise Felding

Boye, W. 1896: Fund af Egekister fra Bronzealderen i Danmark. København.

Breuning-Madsen, H. & Holst, M. K. 1995. Genesis of Iron Pans in Bronze Age Mounds in Denmark. Journal of Danish Archaeology vol. 11, 1992-93, pp. 80-86.

Breuning-Madsen, H. & Holst, M. K. 1998. Recent studies on the Formation of Iron Pans around the Oaken Log Coffins in the Bronze Age Burial mounds of Denmark. Journal of Archaeological Science, 1998, 25, pp. 1103-1110

Breuning-Madsen, H., Holst, M. K. & Rasmussen, M. 2001. The Chemical Environment in a Burial Mound shortly after Construction – An Archaeological-Pedological Experiment. Journal of Archaeological Science, 2001, 28, pp. 691-697

Brøndsted, J. 1939. Danmarks Oldtid. Bronzealder. Gyldendal 1939.

Christensen, P. M. 2006.  VKH 3418 Jelling Øst. Upubliceret udgravningsberetning. VejleMuseerne. Stednr. 170401-58.

Holst, M. K. & Rasmussen, M. Eds. 2013. Skelhøj and the Bronze Age barrows of southern Scandinavia. Vol. I. The Bronze Age barrow tradition and the excavation of Skelhøj. Nationalmuseet/Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter vol. 78.

Holst, M. K. & Rasmussen, M. Eds. 2015. Skelhøj and the Bronze Age barrows of southern Scandinavia. Vol. II. Barrow building and barrow assemblies. Nationalmuseet/Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter vol. 89.

Langkjær, L. G. 2008: KØM 2565 Jernvejsgård III, Karlstrup Sogn, Tune Herred, Roskilde Amt. Stednr. 020505 (KUAS jnr FOR 2003-2122-1521). Upubliceret udgravningsrapport Køge Museum/ Museum Sydøstdanmark.

Samlingspladser

Kogegrubefelter, Jylland. Af Lilian Matthes og Pernille Kruse

Grønnegaard, Tim 2008: Sorte sydegruber med skørnede sten. Holbo Historier. Årbog for Holbo Herreds kulturhistoriske Centre 2008.

Gustafson, Lil m.fl. 2005 (eds): De gåtefulle kokegroper, Varia 58, Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen. Oslo.

Henriksen, Mogens Bo 1999: Kogegruber i lange baner – om brugen af kogegruber i yngre bronzealder og ældre jernalder. Fynske Minder 1999.

Kogegrubefelter, Sjælland. Af Liv Appel

Christensen, Tom 2007: Ledreborg Golfbane, ROM 2290. Bygherrerapporter fra 2006. ROMU. Årsskrift fra Roskilde Museum 2006.

Grønnegaard, Tim 2008: Sorte sydegruber med skørnede sten. Holbo Historier. Årbog for Holbo Herreds kulturhistoriske Centre 2008.

Gustafson, Lil m.fl. 2005 (eds): De gåtefulle kokegroper, Varia 58, Kulturhistorisk Museum, Fornminneseksjonen. Oslo.

Henriksen, Mogens Bo 1999: Kogegruber i lange baner – om brugen af kogegruber i yngre bronzealder og ældre jernalder. Fynske Minder 1999.

Jørgensen, Anne Nørgård og Tom Christensen 1989: Låddenhøj, Sankt Jørgenbjergs sogn. Arkæologiske udgravninger i Danmark 1989, lok.nr. 51.

Kristensen, Inge Kjær 2008: Kogegruber – i klynger og på rad og række. Kuml 2008, s. 9-52.

Bronzealderens landskabsstruktur

Bro eller vadested. Af Lilian Matthes

Roesdahl 1980

Ravn 1999

Christiansen 2006

Stümpel 2006

Vejkonstruktioner. Af Sanne Boddum

 

 

Bang, Jette 2013.The Route to a History of the Cultural Landscape: a Danish Record of Prehistoric and Historic Roads, Tracks and Related Structures. In: Sophie Bergerbrant & Serena Sabatini (ed.). Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. BAR International Series 2508, Oxford 2013, pp. 703-715.

Boddum, Sanne 2007a. VSM 910E, beretning 1993.

Boddum, Sanne 2007b. En arkæologisk analyse af Kvorning-lokaliteten – et vejforløb og en grenplatform fra bronzealderen. Kandidatspeciale, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet, 6. december 2007. (Upubliceret).

Boddum, Sanne 2014. Kvorning – vejforløb og grenplatform. I: Sanne Boddum, Martin Mikkelsen og Niels Terkildsen (red.). Kosmologien i bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 4, 2014, s. 23-34.

Iversen, Mette 1996. Fund fra Kvorning-vejen. I: P.S. 2. Postscriptum til kulturhistoriske undersøgelser på Viborg-egnen. Forlaget Hikuin 1996.

Jørgensen, Mogens Schou 1982. To jyske bronzealderveje – og en ny metode til arkæologisk opmåling. I: Nationalmuseets Arbejdsmark 1982, s. 142-152.

Jørgensen, Mogens S. 1996. Oldtidens veje i Danmark. Nogle aspekter af den forhistoriske landfærdsel. I: Jens Vellev (red.). Braut 1 Nordiske Vejhistoriske Studier, 1996, s. 27-62.

Jørgensen, Mogens Schou 2001. Forhistoriske veje. Nogle problemer og perspektiver med udgangspunkt i dansk materiale. I: Lars Larsson (red.). Kommunikation i tid och rum. University of Lund. Institute of Archaeology. Report Series No. 82, s. 3-14. Lund 2001.

Jørgensen, Mogens Schou & Torben Egeberg 2000. De tidligste danske vejbelægninger. I: Dansk Vejtidsskrift 2000, vol. 4, s. 34-36.

Jørgensen, Mogens Schou & Torben Egebjerg 2001: På tværs af Skjern Å-dalen. I: Nordquist, Jørgen & Bente Gammeltoft (red.). Nationalmuseets Arbejdsmark 2001, s. 186-201.

Jørgensen, Mogens Schou & Margit Petersen 1994. Hjemtagning af fund. Registrering af store træmængder. I: Erik Johansen et al. (red.).  Arkæologisk felthåndbog, M 21.

Malmros, Claus 1993. Analyse af træ fra bronzealdervej ved Kvorning, Viborg amt. NNU-rapport 1993/8.

Mikkelsen, Martin 2013. Rituelle anlæg og højgravpladser i relation til yngre bronzealders dødekult. I: Sanne Boddum, Martin Mikkelsen og Niels Terkildsen (red.). Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 3, 2013, s. 55-90.

Nørgaard, Bodil 1989. VSM 910E, beretning 1989.

Nørgaard, Bodil 1990. VSM 910E, beretning 1990.

Nørgaard, Bodil 1991. VSM 910E, beretning 1991.

Thorvildsen, Knud 1973. En gammel vej – en ny datering. I: MIV 3, museerne i Viborg Amt, s. 80-81.

Thrane, Henrik 2013. Vej og gravplads. Et eksempel fra Møllegårdsmarken på Fyn. I: Jesper Laursen & Ingrid Nielsen (red.). KUML. Jysk Arkæologisk Selskab, s. 41-64.

 

 

<object id="ieooui" classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D"></object>

Platforme - grenplatforme. Af Sanne Boddum

Bartholin, Thomas 1996. Foreløbig rapport: bestemmelse af træforbrug, skovdrift og skovsammensætning. Dendrokronologiske og Vedanatomiske analyser. 5 sider + bilag. Projekt: ”Vej og Vad i bronzealderen ved Kvorning”. Den 31. oktober 1996, Nationalmuseet/NNU. (Upubliceret).

Becker, Carl Johan 1947. Mosefundne Lerkar fra yngre Stenalder. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Udgivet af det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København 1947, pp. 1-318.

Boddum, Sanne 2007a. VSM 910E, beretning 1993.

Boddum, Sanne 2007b. En arkæologisk analyse af Kvorning-lokaliteten – et vejforløb og en grenplatform fra bronzealderen. Kandidatspeciale, Afdeling for Forhistorisk Arkæologi, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet, 6. december 2007. (Upubliceret).

Boddum, Sanne 2014. Kvorning – vejforløb og grenplatform. I: Sanne Boddum, Martin Mikkelsen og Niels Terkildsen (red.). Kosmologien i bronzealders lokale kulturlandskab. Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 4, 2014, s. 23-34.

Coombs, David 1992. Flag Fen platform and Fengate Power Station post alignment – the metalwork. Antiquity Vol. 66. no. 251, June 1992, Oxford University Press, pp. 504-517.

Halstead, Poul & Ellen Cameron 1992. Bone remains from Flag Fen platform and Fengate Power Station post alignment. Antiquity Vol. 66. no. 251, June 1992, Oxford University Press, pp. 499-501.

Iversen, Mette 1996: Fund fra Kvorning-vejen. I: P.S. 2. Postscriptum til kulturhistoriske undersøgelser på Viborg-egnen. Forlaget Hikuin 1996.

Jensen, Jørgen 2002. Danmarks Oldtid. Bronzealder2.000-500 f.Kr. Nordisk Forlag A/S København.

Jørgensen, Mogens Schou & Margit Petersen 1994. Hjemtagning af fund. Registrering af store træmængder. I: Erik Johansen et al. (red.).  Arkæologisk felthåndbog, M 21.

Koch, Eva 1998. Neolithic Bog Pots from Zealand, Møn, Lolland and Falster. Nordiske Fortidsminder Serie B, Vol. 16. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København 1998.

Møbjerg, Tinna 2004. HEM 3898 Bølling Sø Vest III, Engesvang Sogn. Herning Museums                            undersøgelser i 2003-2004. Herning Museum, december 2004. 3 sider + fotos. 

Møbjerg, Tinna 2005. Bølling Sø. Naturvidenskabelige analyser i forbindelse med Herning Museums undersøgelser fra 2001 til 2005. Herning Museum, december 2005.                              

Møbjerg, Tinna 2007. Bølling Sø. Afsluttende naturvidenskabelige analyser i forbindelse med Herning Museums undersøgelser i 2006. Herning Museum, marts 2007.

Pryor, Francis 1991. English Heritage Book of Flag Fen Prehistoric Fenland Center. BT Batsford Ltd/English Heritage London.

Pryor, Francis 1992. Current research at Flag Fen, Peterborough. I: Antiquity 66, 1992, pp. 439-457.

Pryor, Francis 1992c. Discussion: the Fengate/Northey landscape. I: Antiquity Vol. 66. no. 251, June 1992, pp. 518-531.

Pryor, Francis 2005. Flag Fen: Life and Death of a Prehistoric Landscape. Tempus 2006.

 

 

Helleristninger

Helleristninger. Af Louise Felding

Glob, P. V. 1969: Helleristninger i Danmark. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter bind VII. 1969.

Kaul, F. 1987: Sandagergård. A Late Bronze Age Cultic Building with Rock Engravings and Menhirs from Northern Zealand, Denmark. Acta Archaeologica, vol. 56 – 1985. København 1987.

Kaul, Stoltze, Nielsen & Milstreu 2005: Helleristninger. Billeder fra Bornholms bronzealder. Bornholms Museum. Wormianum 2005.

 

[Tilbage til toppen]

Opdateret 03. august 2022