Fakta om biblioteker

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for at fastholde det samarbejdende biblioteksvæsen og for udbygning af samarbejdet mellem de forskellige bibliotekstyper.

Opgaven varetages gennem rådgivning, løbende evalueringer og analyser og ved at inspirere til forsøg og udvikling. Målet er at sikre den bedst mulige koordination og udvikling i fællesskab mellem forskellige dele af bibliotekssektoren. Det sker i dialog med aktørerne i samarbejdet:

  • Centralbibliotekerne
  • De statslige biblioteker der er forpligtet på lånesamarbejde
  • Dansk BiblioteksCenter (DBC)
  • Bibliotekernes ejere og deres organisationer
  • Relevante ministerier og KL.

Liste over alle biblioteker

Her finder du en liste over alle danske biblioteker. 

Lister over danske biblioteker

Opdateret 18. marts 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.