Fakta om biblioteker

Slots- og Kulturstyrelsen underbygger bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Styrelsen varetager en række ansvarsområder fastlagt i lov om biblioteksvirksomhed og understøtter udviklingen på biblioteksområdet.

Samarbejde og dialog

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker, at sikre den bedst mulige koordination og udvikling i fællesskab mellem forskellige dele af bibliotekssektoren. Det sikres blandt andet med en række udvalg, der samler væsentlige aktører på området: 

Liste over alle biblioteker

Her finder du en liste over alle danske biblioteker. 

Lister over danske biblioteker

Opdateret 08. juli 2022

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.