Registrering af biblioteker

På denne side finder du vejledning til registrering af nye biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsens biblioteksregister.

Registrering af biblioteker sker ved at udfylde de links der ligger længst ned på denne side.

Der findes også link til en vejledning. Denne vejledning dækker forskningsbiblioteker og alle biblioteker, der ikke defineres som folkebiblioteker. For folkebiblioteker – som alle er registreret – er der ikke et standardskema. Ændringer af stamoplysninger for folkebiblioteker sker ved indsendelse af mail til Biblioteksregisteret.

Ud fra oplysninger i skemaet tildeles et forskningsbibliotek én af følgende gruppekoder:

A: Større offentlige biblioteker med almen adgang med mere end 20 ansatte (A)

C: Mellemstore offentlige biblioteker med almen adgang med 3 og 20 ansatte C)

E: Mindre offentlige biblioteker med almen adgang med mindst ½ årsværk (E)

K: Biblioteker der tilhører udenlandske kulturinstitutioner o.l.

P: Biblioteker som ikke er offentligt finansierede

R: Biblioteker som er offentligt finansierede forskningsbiblioteker, men som ikke opfylder minimumskravene til optagelse i gruppe A, C eller E.

Der henvises i øvrigt til forklaringerne i vejledningen. Specielt skal nævne Lånesamarbejde: disse kategorier er væsentlige for placeringen i grupperne (se ovenfor), idet kun biblioteker med aktivt deltagelse i lånesamarbejdet kan optages i gruppe A, C eller E.

Deltagelse i lånesamarbejde forudsætter anvendelse af de professionelle redskaber og dermed er abonnement på DanBib en forudsætning for deltagelse i dette.

Det skal derfor understreges at kategorien ”Intet udlån” netop er i relation til lånesamarbejde. Bemærk at alle biblioteker uden bestand i DanBib bliver placeret i denne gruppe. Det er en følge af det faktum at uden bestand i DanBib, så deltager et bibliotek de facto ikke som ydende i lånesamarbejdet. 

Registrering af nyt biblioteksvæsen

Registrering af nyt betjeningssted

Vejledning til udfyldelse af skemaerne

 

Opdateret 30. maj 2022