Tidligere erfaringskonferencer

Erfaringskonference 2022: 50 år i det europæiske fællesskab

Danmark blev medlem af de europæiske fællesskaber 1. januar 1973. Den folkelige milepæl er i særlig grad den forudgående folkeafstemning, som fandt sted 2. oktober 1972.

Med konferencen 22. september 2022 ønskede Europa-Nævnet at indlede markeringen af 50-året for Danmarks medlemskab af EF/EU ved at gøre status over udviklingen i EU-samarbejdet. Det skete dels med et panel af de øverste udøvende aktører på EU-plan – de tidligere EU-kommissærer Ritt Bjerregaard, Poul Nielson og Mariann Fischer Boel, dels med en markant frontlinjeformidler, som igennem tre årtier har oplyst danskerne om, hvad der sker i det europæiske fællesskab, DR’s korrespondent Ole Ryborg.

50-året giver også anledning til at se fremad. I 2021 startede Konferencen om Europas fremtid. Den 31. maj 2022 havde mindst 89.000 danskere deltaget i, lyttet til eller set debatter om Europas fremtid. Heraf har mindst 14.000 været med til at stille forslag gennem de ca. 170 debatter, som 34 projekter gennemførte i Danmark med tilskud fra Europa-Nævnet. Hvad sker der med forslagene og har vi med konferencen fået et nyt anvendeligt, demokratisk instrument for borgerindflydelse? Generaldirektør i EU-Kommissionen Pia Ahrenkilde Hansen oplyser om proces og resultater.

Blandt andet deltog dk4 med input til fremtidskonferencen, der delte deres erfaringer og gode råd til hvordan organisationerne bedst udnytter de nye formidlingsformer i EU-oplysningens tjeneste.

Download programmet for konferencen i 2022→

Erfaringskonferencen 2021

Kommissionen vil gøre 2020’erne til Europas digitale årti, og det var temaet for nævnets erfaringskonference i 2021. Konferencen bød på oplæg fra blandt andet næstformand i Europa-Kommisionen, Margrethe Vestager, som talte om digitalisering i EU's maskinrum. Derudover var der oplæg om EU's klimaindsats med daværende næstformand for Tænketanken Concito Anders Eldrup og historiker Uffe Østergaard trak de historiske tråde for historien om det europæiske fællesskab.

Der er både udfordringer og nye muligheder i den nære dagligdag for Europa-Nævnets tilskudsmodtagere. Digitaliseringen har givet os flere og flere online-platforme, der kan nå de borgere, vi gerne vil have fat i, og i det corona-nedlukkede Danmark har flere organisationer gjort sig nyttige digitale erfaringer. Men det kan være en stor udfordring for foreninger at få skabt interesse om aktiviteterne. På konferencen blev behovet for nyt fokus og redskaber, der kan fange opmærksomheden blandt sociale medier og streaming-tjenester diskuteret.

Dowload programmet for konferencen i 2021

Erfaringskonferencen 2019

Fokus for Europa-Nævnets konference i 2020 var magtens fordeling i det nye EU efter Europa-Parlamentsvalget i 2019 og Europas position og muligheder i den internationale verdensorden. Programmet bød på indspark fra daværende kulturminister Joy Mogensen, Folketingsmedlem Mogens Lykketoft, kunstner Tommy Peter Nielsen og tidligere seniorforsker fra Tænketanken Europa Maja Kluger Dionigi.

Det blev diskuteret, hvordan kunst og kultur kan få borgernes tanker om EU i spil, invitere til kreative EU-debatter og nå nye grupper.

EU har haft en bred debat om fremtidens fællesskab, som civilsamfundet bidrog til. Hvor skal EU hen? Det havde vi spurgt danskerne om. Vi fik resultatet af efterårets og forårets mange debatter på konferencen.

Download programmet for konferencen i 2019

Erfaringskonferencen 2018

Europa-Nævnet og Europa Parlamentet arrangede konferencen i 2018 i fællesskab. Omdrejningspunktet for programmet var valget til Europa-Parlamentet i 2019, og hvordan organisationer, medier og tilskudsmidler spiller sammen for at nå ud til alle borgere. Praksisnære råd og oplysninger dannede baggrund for en dag, hvor visionære idéer og gode erfaringer blev udvekslet.

Konferencen foregik på Arbejdermuseet i København med oplæg fra blandt andre daværende undervisningsminister Merete Riisager, kontorchef i Europa-Parlamentet Anne Mette Vestergaard og professor i statskundskab Marlene Wind. Derudover var deltagerne ude i tre værksteder, som blev afholdt af organisationen Nyt Europa, og som handlede om sociale medier, lokalpresse og eksponering overfor borgere i forbindelse med et valg.

Download programmet for konferencen i 2018

Opdateret 04. september 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Pernille Deleuran

Anders Eldrup

Mikkel Christoffersen
Del 1
Del 2