Tidligere erfaringskonferencer

Erfaringskonferencen 2021

Kommissionen vil gøre 2020’erne til Europas digitale årti, og det var temaet for nævnets erfaringskonference i 2021. Konferencen bød på oplæg fra blandt andet næstformand i Europa-Kommisionen, Margrethe Vestager, som talte om digitalisering i EU's maskinrum. Derudover var der oplæg om EU's klimaindsats med daværende næstformand for Tænketanken Concito Anders Eldrup og historiker Uffe Østergaard trak de historiske tråde for historien om det europæiske fællesskab.

Der er både udfordringer og nye muligheder i den nære dagligdag for Europa-Nævnets tilskudsmodtagere. Digitaliseringen har givet os flere og flere online-platforme, der kan nå de borgere, vi gerne vil have fat i, og i det corona-nedlukkede Danmark har flere organisationer gjort sig nyttige digitale erfaringer. Men det kan være en stor udfordring for foreninger at få skabt interesse om aktiviteterne. På konferencen blev behovet for nyt fokus og redskaber, der kan fange opmærksomheden blandt sociale medier og streaming-tjenester diskuteret.

Dowload programmet for konferencen i 2021

Erfaringskonferencen 2019

Fokus for Europa-Nævnets konference i 2020 var magtens fordeling i det nye EU efter Europa-Parlamentsvalget i 2019 og Europas position og muligheder i den internationale verdensorden. Programmet bød på indspark fra daværende kulturminister Joy Mogensen, Folketingsmedlem Mogens Lykketoft, kunstner Tommy Peter Nielsen og tidligere seniorforsker fra Tænketanken Europa Maja Kluger Dionigi.

Det blev diskuteret, hvordan kunst og kultur kan få borgernes tanker om EU i spil, invitere til kreative EU-debatter og nå nye grupper.

EU har haft en bred debat om fremtidens fællesskab, som civilsamfundet bidrog til. Hvor skal EU hen? Det havde vi spurgt danskerne om. Vi fik resultatet af efterårets og forårets mange debatter på konferencen.

Download programmet for konferencen i 2019

Erfaringskonferencen 2018

Europa-Nævnet og Europa Parlamentet arrangede konferencen i 2018 i fællesskab. Omdrejningspunktet for programmet var valget til Europa-Parlamentet i 2019, og hvordan organisationer, medier og tilskudsmidler spiller sammen for at nå ud til alle borgere. Praksisnære råd og oplysninger dannede baggrund for en dag, hvor visionære idéer og gode erfaringer blev udvekslet.

Konferencen foregik på Arbejdermuseet i København med oplæg fra blandt andre daværende undervisningsminister Merete Riisager, kontorchef i Europa-Parlamentet Anne Mette Vestergaard og professor i statskundskab Marlene Wind. Derudover var deltagerne ude i tre værksteder, som blev afholdt af organisationen Nyt Europa, og som handlede om sociale medier, lokalpresse og eksponering overfor borgere i forbindelse med et valg.

Download programmet for konferencen i 2018

Opdateret 28. marts 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Pernille Deleuran

Anders Eldrup

Mikkel Christoffersen
Del 1
Del 2