Vald. Birns Jernstøberi og Maskinfabrik

Frøjkvej 75, Holstebro Kommune

I 1896 grundlagde former Heinrich Birn et jernstøberi på Skivevej i Holstebro. Hans søn Valdemar, der har givet navn til virksomheden, blev eneejer i 1927. Fem år senere udvidede Birn ved at overtage den konkursramte F.L. Hansens Maskinfabrik, der lå på den modsatte side af gaden.

I 1961-64 opførte man nyt jernstøberi og ny maskinfabrik i Frøjk, lidt vest for Holstebro. I samme periode ekspanderede virksomheden kraftigt og blev bl.a. leverandør til Volvos produktion af lastbiler og til det danske Grundfos, som fremstiller pumper.

I 1976 købte Birn Danmarks ældste fungerende jernstøberi, Tasso i Odense, som på det tidspunkt var i økonomiske vanskeligheder. Og året efter indledte virksomheden en produktion af støbegods i Newcastle i England.

Vald. Birn er i dag Danmarks største jernstøberi. Alene på fabrikken i Holstebro er der ca. 700 ansatte.

Bygninger og anlæg

Birns oprindelige støberihaller på Skivevej i Holstebro er alle revet ned. Virksomhedens nuværende fabriksanlæg på Frøjkvej, som stod færdigt i 1964, er tegnet af arkitekt Albert Albertsen. Bygningerne er udvidet og ombygget adskillige gange siden.

Arkiv

Holstebro Museum har en udstilling om Vald. Birns Jernstøberi og Maskinfabrik med maskiner, forme, prototyper mv. Desuden har museet familien Birns privatarkiv. Endelig er der litteratur om virksomhedens historie.

Vurdering

Vald. Birns Jernstøberi og Maskinfabrik er en væsentlig repræsentant for den danske jern- og metalindustri med rødder tilbage til 1800-tallet. Fabriksanlægget er af høj kvalitet og fremstår harmonisk trods udvidelserne.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019