Kulturarvsdatabaser

Slots- og Kulturstyrelsen fører fire nationale registre over kulturarven i landskabet og på landets museer. Registrene ajourføres dagligt af museer og kommuner. Der er offentlig adgang til at søge i alle registrene.

De nationale registre over kulturarven er:

Til udviklere

Der er flere måder at få fat i Slots- og Kulturstyrelsens data.

Det er dit eget ansvar, at du overholder ophavsretslovens bestemmelser.

Opdateret 04. november 2022