3. Det kan betale sig

Det kan betale sig! Det viser en landsdækkende undersøgelse, som Kulturstyrelsen og Realdania foretog i 2005 af kulturarvens betydning for kommunernes udvikling.

Undersøgelsen viser, at kulturarven har et potentiale, som kommunerne med fordel kan inddrage mere aktivt i planlægningen.

Kulturarven skaber lokal udvikling, tiltrækker borgere, understøtter erhvervsudvikling, tiltrækker turister og borgerne ønsker en aktiv kulturarvspolitik. Som eksempler kan nævnes, at

  • 92 % af borgerne og 68 % af virksomhederne mener, det er vigtigt at bevare, udvikle og synliggøre kulturarven.
  • 82 % af danskerne ønsker en bolig med kulturarvsværdier - og de er indstillet på at betale en højere husleje for disse værdier.
  • 53 % af virksomhederne ønsker en bygning med kulturarvsværdier – og vil gerne betale mere i husleje for at opnå dét.

Desuden er det værd at lægge mærke til, at 82 % af borgerne og 70 % af virksomhederne mener, at kommunen børe tage hensyn til kulturarven i forbindelse med nybyggeri, trafikforhold, udlægning af erhvervsområder, udviklingsplaner m.v.

Det gælder altså om at aktivere det potentiale, som kulturarven rummer – at finde den gode historie. Det har 11 kulturarvskommuner gjort, og de har givet deres erfaringer og anbefalinger videre til andre kommuner, som også ønsker at arbejde aktivt med deres kulturarv.

Dette kan du se nærmere om i kapitel 5 om Kulturarvskommunerne. Læs mere om kulturarvens potentiale i rapporten ”Kulturarv – en værdifuld ressource for kommunernes udvikling”.

>> Læs næste kapitel

Opdateret 01. februar 2019