Hvad udløser bibliotekspenge for bøger?

Du kan modtage bibliotekspenge for bøger, hvis du har skrevet eller bidraget til en udgivelse, der er tilgængelig via de danske skole- eller folkebiblioteker. Her kan du læse om, hvad der kan udløse bibliotekspenge til forfattere, oversættere, illustrator

Hvad udløser bibliotekspenge når du er:

Forfatter

 • Bøger udgivet på dansk.
 • Tekstbidrag til monografier, der udgør 5 % eller mere af en bogs samlede sidetal. Er dit bidrag på 50 sider eller derover, vil det altid kunne udløse bibliotekspenge uanset bogens samlede sidetal.
 • Tekstbidrag på dansk i en bog på flere sprog, hvor mindst halvdelen af bogen er på dansk.
 • Originale danske tekster i en bog, der også indeholder oversatte tekster, hvor de originale danske tekster udgør mere end halvdelen af bogen.

Oversætter

 • Bøger på dansk oversat fra fremmedsprog.
 • Tekster oversat til dansk i dansksprogede bøger.
 • Tekster oversat til dansk i bøger, hvor de oversatte tekster udgør mere end halvdelen af bogen.
 • Tekster oversat til dansk i en bog på flere sprog, hvis mindst halvdelen af bogens tekster er på dansk.

Illustrator, billedkunstner eller fotograf

 • Bøger udgivet på dansk.
 • Bøger på fremmedsprog, hvis de er registreret som billedværker i Nationalbibliografien.
 • Bøger oversat til dansk, hvis det kan dokumenteres, at illustrationerne er udført specielt til den danske udgave. Du skal indsende dokumentation for dette via skema til dokumentation.
 • At bidrage med mindst 4 illustrationer til en bog på op til 32 sider og derefter mindst 2 illustrationer pr. 16 sider.
 • At bidrage med omslagsillustration, når du også har andre illustrationer i samme bog – kræver dog at du på forhånd har indsendt dokumentation. Du skal indsende dokumentation for dette via skema til dokumentation.

Komponist

 • Bøger udgivet på dansk.
 • Bidrag i en bog på flere sprog, hvor mindst halvdelen af bogens tekster er på dansk.
 • Bidrag til monografier, der udgør 5 % eller mere af en bogs samlede sidetal. Er dit bidrag på 50 sider eller derover, vil det altid kunne udløse bibliotekspenge uanset bogens samlede sidetal.
 • Noder på fremmedsprog, hvis de er registreret som noder i Nationalbibliografien.

Du kan ikke få bibliotekspenge for:

 • Fremmedsprogede værker som forfatter.
 • Bøger, hvor mere end halvdelen består af oversat tekst, som forfatter.
 • Bidrag til den redaktionelle produktion, tilrettelæggelse eller layout af en bog.
 • Bidrag til sangbøger og leksika, hvor du ikke er nævnt som bidragyder i Nationalbibliografien. 
 • Bidrag i aviser, tidsskrifter og årbøger eller formaterne ibog, cd-rom, dvd og video.
 • Efterredigering af oversættelser skabt ved brug af kunstig intelligens (AI), da bidraget ikke opfylder betingelserne i lov om biblioteksafgift § 2.
Opdateret 06. juni 2024