5. NATOs hovedkvarter i Finderup

Dybt nede i den sandede jord i Finderup ved Viborg ligger Bunker 7, som er Danmarks bedst sikrede bunkersanlæg. Herfra ville NATOs styrker i Danmark og det nordtyske område blive styret i tilfælde af en krig af danske, tyske og britiske officerer.

Det danske forsvar var først fra 1961 fuldt integreret i NATO, og det blev siden besluttet at opføre Bunker 7 som en del af den fælles NATO-kommando, BALTAP. Til daglig havde BALTAP til huse i en kontorbygning på Flyvestation Karup sammen med den danske øverstkommanderende, chefen for Forsvarets Operative Styrker.

Den særligt atomsikrede underjordiske kommandobunker i tre etager blev indviet i 1985 efter en projekterings- og anlægsperiode på 16 år og som ét af Danmarks dyreste byggerier.

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

BALTAP: Allied Command Baltic Approaches

Anlægsperiode: 1977-85

Byggeomkostninger: 600 mio. kr.

Bygget under jorden i en kasse af stål og beton, opstillet på fjedre og støddæmpere for at kunne modvirke rystelserne fra atomvåben.

Fra 1984 kommandoanlæg for BALTAP.

Fra 1989/91 samtidig kommandoanlæg for NATO’s flystyrker i regionen.

Siden 2004 Combined Air Operations Center (CAOC) for NATO.

Anlægget forventes lukket i 2013.

Kommune: Viborg

Læs mere om NATOs hovedkvarter