Tilskud til højskoler

Højskolerne modtager et statstilskud, der bliver administreret af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Alle højskoler godkendt til statstilskud modtager et grundtilskud, som alle folkehøjskoler modtager, samt et taxametertilskud beregnet ud fra antal elever på den enkelte højskole. Det samlede taxametertilskud til højskolerne udgør ca. 670 mio. kr. Medregnes grundtilskud til alle højskoler bliver det samlede tilskud ca. 726 mio. kr. i 2024. Statstilskuddet udgør omkring 50% af en højskoles indtægter.

En elev på et langt højskolekursus af minimum 12 ugers varighed udløser i 2024 ca. 2.900 kr. pr. uge pr. elev i statstilskud til højskolen. For elever uden kompetencegivende uddannelse kan der udløses et højere tilskud, da skolen forventes at have merudgifter til mentorer, vejledning m.v.

En elev på et højskolekursus af minimum to ugers varighed udløser i 2024 ca. 1.700 kr. pr. uge pr. elev i statstilskud til højskolen.

En elev på et højskolekursus af omkring en uges varighed udløser i 2024 ca. 1.100 kr. pr. uge pr. elev i statstilskud til højskolen.

Opdateret 15. marts 2024