Bryggeriet Thor

Thorsgade 25, Randers Kommune

Bryggeriet Thors historie går tilbage til 1851, da svenskeren Johan Peter Lindahl opførte et bryggeri på hjørnet af Nordregrave og den nuværende Thorsgade. Herfra introducerede han – med succes – det nye bajerske øl i Randers.

Allerede i 1855 forlod Lindahl dog Danmark, hvorefter bryggeriet blev overtaget af ingeniør Christian Emil Synnestvedt. Datoen på det endelige skøde, 12. juli 1856, regnes i dag for bryggeriet Thors egentlige grundlæggelse. I 1873 blev bryggeriet omdannet til aktieselskab og fik navnet Thor.

I løbet af de næste par år blev der opført nye bygninger til både maltgøreri og ølbrygning nord for det gamle bryggeri. Dette anlæg er siden udvidet og fornyet adskillige gange.

I 1898 blev A/S Randers Bryghus, der var en sammenslutning af tre lokale hvidtølsbryggerier, slået sammen med Thor. Hvidtølsproduktionen blev samlet på Thor, og de tre små bryggerier lukket.

Efter århundredskiftet var Thor et af de første danske bryggerier, der gik fra propper til kapsler på ølflaskerne. Og omkring 1920 var virksomheden igennem en stor modernisering med opførelse af nyt bryghus, kedelhus, maskinanlæg, køleanlæg samt egen vandforsyning med en 90 meter dyb brøndboring. I 1927 fulgte et nyt gulvmalteri og to år efter et nyt ølfilter og tre aluminiumstanke til erstatning for de gamle egetræsfade.

Efter 2. verdenskrig fulgte nye moderniseringer og udvidelser. I 1965 kom der en ny tappehal til, og ti år senere et nyt bryghus.

Thor sluttede sig i 1976 sammen med bryggeriet Ceres i Århus og Aalborg-bryggeriet Urban til Jyske Bryggerier A/S. I 1989 fusionerede Jyske Bryggerier med Faxe Bryggeri A/S. Denne koncern hedder i dag Bryggerigruppen A/S.

I 2003 lukkede Bryggeriet Thor. Varemærket Thor eksisterer dog fortsat, men øllet produceres på Ceres.

Bygninger og anlæg

De ældste af de eksisterende bygninger er fra 1920'erne. Der er tale om solidt byggeri i rødt tegl med sadeltag, tegnet af de lokale arkitekter Jens Peter Jensen Wærum og Peter Hjersing. Bygningerne har rummet maskinhus, kedelhus og administration.

Den mest markante bygning på grunden er dog nok den store, hvide betonsilo fra 1960'erne, der står som et vartegn over byen. I 1970'erne er der tilføjet flere fabrikshaller med brune metalbeklædte facader.

Arkiv

Erhvervsarkivet har materiale fra bryggeriet. Desuden har Kulturhistorisk Museum Randers i 2003 gennemført en dokumentationsundersøgelse.

Vurdering

Bryggeriet Thor var en af Randers store virksomheder og har dermed haft væsentlig betydning for byen. Samtidig er det et illustrativt eksempel på udviklingen i bryggeribranchen. Industrianlægget har samlet set en høj arkitektonisk kvalitet og spiller med sin højtliggende placering en fremtrædende rolle i bybilledet.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers

Opdateret 24. oktober 2019