10. Øvelsesterrænet ved Oksbøl

Ved Oksbøl vest for Varde ligger Danmarks største militære øvelsesområde, der fortæller om kampvognens betydning under Den Kolde Krig.

Hæren købte allerede en del af området syd for Fåresø i 1929, og den tyske værnemagt udvidede baraklejren til Ål Plantage i 1941.

Da Hærens kampskole flyttede til Oksbøl i 1952 blev der bygget betonveje, kampvognsgarager og vaskeanlæg.

Med bæltekøretøjernes indførelse blev ønsket til fri kørsel mere påtrængende, så man ikke skulle tage hensyn i de civile arealer i øvelsesområdet. I 1966 udvidede staten øvelsesterrænet og eksproprierede 306 ejendomme, heriblandt 60 landbrug, 116 sommerhuse og Mosevrå Kirke, som blev indlemmet i området. Kirken er bevaret til fortsat gudstjeneste midt terrænet, mens nogle af landbrugsbygningerne bruges som kulisser for kampøvelser.

I 1970'erne blev lejren moderniseret med nye vartningsanlæg for kampvogne, belægningsbygninger, jernbanespor og landingsbane til mindre propelfly. Øvelsesterrænet er i dag et meget værdifuldt naturområde.

Udsnit af plan over BRIK-byen i den nordlige del af øvelsesterrænet

Opdateret 27. februar 2020

Fakta

Areal: 6500 ha

Købt af Hæren 1929

Udvidet af tyskerne i 1941

Staten eksproprierer i 1966

Mageskifte og arrondering i 1975

Kommune: Varde