Fakse Kalkbrud

Hovedgaden 13 m.fl. adresser, Faxe Kommune

Fakse Kalkbrud er landets største. Kalkudvindingen på dette sted går tilbage til middelalderen. Den intensiveredes i løbet af 1800-tallet, men blev først rigtigt sat i system, da finansmanden C.F. Tietgen i 1884 stiftede Fakse Kalkbrud A/S.

I aktieselskabets tidlige år blev der ud over kalk også fremstillet bygningssten, søjler, trapper, badekar mv. i de tilhørende stenværksteder. Fakse Kalkbrud leverede f.eks. sten til Marmorkirken i København.

Fakse Ladeplads er udskibningssted for kalkbruddet. Den første anløbsmole blev anlagt i 1843, og havneanlægget er siden udbygget adskillige gange, bl.a. med en gødningskalkfabrik. I 1864 åbnede den første bane fra kalkgruberne til Fakse Ladeplads.

Fakse Kalkbrud konsoliderede sin stilling under 1. verdenskrig, og i 1930'erne blev produktionsanlægget moderniseret med ny teknologi. Virksomheden fik således sin første rotérovn til kalkbrænding i 1932. Også i perioden efter 2. verdenskrig udviklede selskabet sig betydeligt både teknisk og organisatorisk. Bl.a. fik man rotérovn nr. 2 i 1948.

Faxe Kalk, som virksomheden hedder nu, var tidligere en afdeling af F.L. Smidth, men blev i 1996 købt af Lhoist-gruppen. Selskabet har foreløbig tilladelse til at bryde kalk frem til 2033.

Bygninger og anlæg

I kalkbruddet findes stort set kun produktionsbygninger af nyere data det ældste produktionsanlæg er ikke bevaret. Den gamle direktørbolig fungerer i dag som administrationsbygning.

Siden 1970'erne er der sket store ændringer i havnen, efterhånden som landtransporten har fået større betydning. En række siloanlæg, lager- og distributionsbygninger bruges således ikke længere.

Både i Fakse og Fakse Ladeplads samt i de omkringliggende landsbyer findes adskillige arbejder- og funktionærboliger. I Fakse Ladeplads er der bevaret boliger fra ca. 1850 bygget af kalksten.

Jernbanen til Fakse Ladeplads fik sit nuværende forløb i 1880, hvor den udvidede med persontransport, og stationsbygningen blev opført.

Arkiv

Faxe Kalk har eget arkiv. Desuden findes materiale på Faxe-Rønnede Lokalhistoriske Arkiv og på Østsjællands Museum.

Vurdering

Fakse Kalkbrud er som Danmarks største kalkbrud en væsentlig repræsentant for råstofindustrien. Desuden er bruddet vidnesbyrd om kalkudvindingens lange historie.

Byerne Fakse og Fakse Ladeplads er opstået på grundlag af kalkbruddet og dets udskibningssted. Mange af indbyggerne har igennem årene haft deres arbejdsplads her. Desuden har kalkstenene i stor udstrækning været anvendt som byggemateriale i området.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Storstrøms Amt.

Opdateret 24. oktober 2019