Pulje til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer i 2024 er udsat til efter sommerferien. Den kan muligvis åbnes i september, men den præcise dato kendes ikke. Puljen får en ny bekendtgørelse med forenklede kriterier. SLKS har udsendt en nyhed om dette den 23. maj. Der udsendes en ny nyhed, når den præcise dato kendes. Du kan tilmelde dig nyheder fra ’Folkeoplysning, EU-oplysning, foreninger og højskoler’ her:

tilmeld nyhedsbrev

Puljens formål er at yde driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav, samt krav til organisationen og dens arbejde. Puljen rummer 53 mio. kr. og uddeles en gang årligt. Der er typisk ca. 350 tilskudsmodtagere, og antallet er stigende. Der ansøges ikke om et konkret beløb, da tilskudsstørrelsen udregnes på basis af oplysninger fra regnskabet. For at komme i betragtning til tilskud, skal man opfylde de krav som fremgår af puljens bekendtgørelse og puljevejledningen.

Årshjul

Årshjulet gælder et normalt år. Der tages forbehold for særlige hændelser, som forårsager ændringer. Se altid puljevejledningen for de aktuelle datoer det pågældende år. Puljen åbnes for ansøgning omkring 1. juni, og ansøgningsfristen er 1. juli kl. 14.00. I får svar på ansøgningen primo november, og tilskud udmøntes umiddelbart efter og anvendes i hele det tilskudsår. Tilskudsmodtagere omfattes af den statslige fleksjobordning fra det kvartal, hvor tilsagnet gives og et år frem. Afrapportering for alle tilskuddene er senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Hvis regnskabsåret følger kalenderåret, er det den 30. juni.

Tidligere modtagere

I 2023 blev der givet tilskud til 376 tilskudsmodtagere.
Se listen over tilskudsmodtagere fra 2023.

Der gives forholdsvis få afslag i puljen. De fleste afslag skyldes ikke-udbedrede mangler ved ansøgningen.

Tidligere vejledninger

Her finder du historiske vejledninger for de seneste 3 udmøntninger.
Vær opmærksom på at der er en nyere vejledning, hvis puljen er åben for ansøgninger. Denne vejledning finder du under ’søg puljer’  under ’almennyttige formål’.

Her er den sidst gældende vejledning fra 2023
Her er den sidst gældende vejledning fra 2022
Her er den sidst gældende vejledning fra 2021

Historie

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer kom under Kulturministeriet i 2008. Før det blev puljen administreret af Finansministeriet. Da man lavede udlodningsmidlerne (tidligere Tips- og lottomidlerne), afsatte man en sum penge til almene, sociale og sundhedsmæssige formål. I 2000 udskilte man de sociale og de sundhedsmæssige formål i særskilte puljer under de respektive ressortområder. Den resterende pulje blev delt op i en driftspulje og en pulje til konkrete formål. Sidstnævnte pulje blev i 2017 ændret til en almennyttig kulturel projektpulje.

Opdateret 07. juni 2024