Kulturregion Aarhus

Aftaleperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2024


Parter

Kulturaftale mellem kulturministeren og Aarhus Kommune.

Vision

Aarhus er en kreativ og producerende by, hvor kunst og kulturtilbud af høj kvalitet skabes og præsenteres. Gentænkning, eksperimenter, mod og udvikling kendetegner kulturmiljøet. Kunst og kultur er integreret i byens udviklingsstrategi og fungerer som central drivkraft for byens udvikling. Partnerskaber på tværs af kultur, erhverv, turisme, uddannelse og andre sektorer er en naturlig platform for udvikling, der bidrager til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser, nye indbyggere og turister. 

Aarhus er en levende og producerende kulturby i samspil med Europa, og kunst, kultur og kreativitet er hjertet i byens selvforståelse.

Indsatsområder

Aftalen har fire indsatsområder:

  • Aarhus Festuge
  • Flaskepost til Fremtiden
  • Scenέos – fælles ung scene
  • Litteratur mellem tekst og billede – en unik talentskole for unge

Kulturaftalen

Hent aftalen (pdf)

Opdateret 02. februar 2022

Nyt om kulturregionen