Håndværkerbyen Greve

Håndværkerbyen og Håndværkervænget, Greve Kommune

Håndværkerbyen blev etableret i 1960'erne som et kombineret bolig- og produktionsmiljø. I 1964 vedtog sognerådet i Greve-Kildebrønde Kommune at udstykke et landbrugsområde til mindre håndværks- og industrivirksomheder med tilhørende boliger. Allerede i slutningen af 1950'erne var de første grunde dog blevet udstykket, uden at der forelå en egentlig byplanvedtægt for området.

Håndværkerbyen, som området kom til at hedde i daglig tale, var forbeholdt mindre erhvervs- og værkstedsvirksomheder. Grundenes størrelse varierede fra 1000 til 2300 m². Det var tilladt at indrette én beboelseslejlighed med udhus og garage beregnet for virksomhedens ejer eller en funktionær med fast tilknytning til virksomheden.

Håndværkerbyen var et kærkomment tilbud til iværksætterfamilier, der ønskede en kombination af bolig og erhverv. Etableringen faldt sammen med, at det i den øvrige planlægning blev et ideal at adskille industri og boliger. Ved de omfattende saneringer i det indre København blev en stor del af den mindre industri gjort hjemløs i disse år. Det førte til oprettelsen af nye industriområder og såkaldte værkstedsbyer i forstæderne til København, bl.a. i Valby (se Håndværkerbyen i Valby). Disse var dog helt uden boliger.

Det var typisk håndværkere, som havde haft et mindre værksted i København eller på Vestegnen, der købte grund i Håndværkerbyen i Greve. For mange af dem var det en forudsætning, at kone, børn og den øvrige familie kunne give en hånd med i arbejdet.

Håndværkerbyens industrielle virksomheder har omfattet metal-, træ-, plast- og papirbranchen. Nogle af dem har i dag udviklet sig til egentlige industrivirksomheder. Der har desuden været en del el-installatører, autoværksteder, vognmandsforretninger og importfirmaer.

Bygninger og anlæg

Håndværkerbyen står i 2006 som et fuldt udbygget område med 69 matrikler. Heraf består de 40 matrikler af et enfamiliehus eller en lejlighed med en eller flere bygninger til hhv. håndværks-, industriproduktion, kontor, handel eller lager. På de sidste 29 matrikler er der udelukkende erhvervsbygninger, idet mange af virksomhederne har ekspanderet og opkøbt andre grunde. Desuden er mange boliger i dag inddraget til kontorformål.

Vurdering

Håndværkerbyen i Greve repræsenterer de mindre virksomheder, som også i 1960'erne og -70'erne udgjorde et karakteristisk træk ved den danske industri.

Udpegning og vurdering: Greve Museum.

Opdateret 09. august 2019