16. Civilforsvarets kaserne i Næstved

I hver af landets syv civilforsvarsregioner blev der under Den Kolde Krig bygget en kaserne til Civilforsvarskorpsets udrykningsberedskab; CF-kolonnerne.

I Næstved blev der i 1955 placeret i en kaserne, der er bygget specifikt til formålet. Kasernen rummede forsvarets karakteristiske lave indkvarterings- og administrationsbygninger og et større garageanlæg til CF-kolonnens mange udrykningskøretøjer.

Kaserneanlægget omfattede samtidig undervisningslokaler samt en ruinby, hvor de indkaldte værnepligtige kunne uddannes i blandt andet brandbekæmpelse og redningsarbejde i krigssituationer eller ved katastrofer i fredstid. CF-kolonnen ved kasernen har siden indvielsen i 1955 haft et fast bemandet udrykningsberedskab.

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

Kasernen omfatter mange af de samme elementer som Forsvarets kaserner. CF-kasernen er dog karakteristisk ved det høje slangetårn.

Øvelsesfaciliteter: Ruinby med brandhus, standardruin, underjordisk ruinområde togstamme mv. til træning i stedet for en skydebane og et manøvreområde.

Kommune: Næstved

Læs mere om Civilforsvarets kaserne i Næstved