Svendborg Skibsværft

Frederiksø, Svendborg Kommune

Værftets historie går tilbage til 1867, hvor skibsbygmester Jørgen Ring Andersen anlagde et træskibsværft på Frederiksø i Svendborg Havn. I 1907 udvidede ejerfamilien produktionen med et nyt stålskibsværft på øens nordlige del. Skibsbyggeriet gik godt under 1. Verdenskrig, og i 1916 blev "Ring Andersens Staalskibsværft" købt af et aktieselskab, hvorefter det skiftede navn til "A/S Svendborg Skibsværft og Maskinbyggeri".

Svendborg-værftet har, ligesom resten af værftsindustrien, haft en turbulent historie med skiftende ejere, konkurser og gentagne trusler om lukning, men der har også været gunstige perioder med store ordrer og mange ansatte. I 2001 ophørte skibsproduktionen endegyldigt, og området blev overtaget af vindmøllefabrikken Vestas.

Familien Ring Andersens lille træskibsværft eksisterer derimod stadig og modtager skibe til reparation, ombygning og rigning.

Bygninger og anlæg

Svendborg Skibsværft fik sin nuværende form i 1917-18, hvor de nye ejere opførte en række centrale bygninger. I 1920 blev der anlagt bro og jernbanespor til fastlandet.

Administrationsbygningen er et imposant byggeri fra 1918 i jernbeton beklædt med røde teglsten. Her var der indrettet kontorer, tegnestue og arkiv. Den oprindelige kraftcentral, ligeledes fra 1918, er bygget sammen med administrationsbygningen og blev senere inddraget til kontorformål.

Heroverfor ligger et stort bygningskompleks, som oprindelig rummede maskinværksted, kedelsmedje og smedje. Bygningerne er opført i jernbeton og dækket af karakteristiske buede tage.

Igennem 1900-tallet er der kommet adskillige nye bygninger til på værftsområdet, samtidig med at de ældre bygninger hen ad vejen har fået nye funktioner. Mest markant står de store haller fra 1970'erne og -80'erne med deres beklædning af blå bølgeblikplader.

Oprindelig havde værftet tre beddinger, der omkring 1960 blev erstattet af én større bedding med to skibsbygningskraner. I samme periode blev der bygget tre nye dokker som supplement til den gamle dok fra 1911.

Træskibsværftet ligger på den nordlige del af Frederiksø med beddinger, administrationsbygninger og materialskure.

Arkiv og litteratur

Svendborg og Omegns Museum har et stort arkivmateriale om værftet. Desuden har museet foretaget dokumentation af værftets udseende og arbejdsprocesser i 1997 og -99, mens det endnu var i drift.

Vurdering

Frederiksøen fremstår som et samlet og overskueligt værftskompleks med bygningselementer, der spænder fra 1800-tallets sidste halvdel til nyeste tid. De forskellige bygninger og anlæg, der tilsammen repræsenterer ca. 140 års skibsbygningshistorie, kan betragtes både fra Svendborg Havn og på selve øen.

Udpegning og vurdering: Kulturmiljøråd Fyn og Museumsrådet for Fyns Amt.

Opdateret 09. august 2019