Slutevaluering

Evaluering af Grib Engagementet


Her kan du læse den afsluttende evaluering af Grib Engagementet, der bringer ny viden om, hvordan børn og unges adgang og deltagelse i kunstneriske aktiviteter kan styrkes. Evalueringen baserer sig på 27 modelforsøg i 42 kommuner, der i 2021 og 2022 har undersøgt og løbende evalueret, hvordan de skaber adgang og deltagelse for flere børn og unge.

 

Læs evalueringen på web

Download evalueringen til print

Evalueringen peger på, at de kunstneriske aktiviteter til børn og unge med fordel kan tilrettelægges ud fra et større fokus på børnenes og de unges verden, relationsarbejde og tværfagligt samarbejde. Derudover viser erfaringerne, at de kunstneriske aktiviteter har potentiale for at kunne styrke trivslen. 

Evalueringen er udarbejdet af ph.d. og adjunkt Kim Boeskov fra Rytmisk Musikkonservatorium. I 2022 blev en midtvejsevaluering af initiativet offentliggjort, hvis analyser og resultater også indgår som del af den afsluttende samlede evaluering af initiativet. 

De overordnede indsigter om adgang og deltagelse konkretiseres i rapporten i relation til fem forskellige målgrupper: De små børn, børn i grundskolen, børn i fritiden, børn med særlige behov og de unge. 

Alle modelforsøg har været baseret på samarbejde på tværs af institutioner og aktører, der har forskellige faglige blikke på børn og unge, og rapporten præsenterer på den baggrund også indsigter i, hvad der virker og ikke virker i det tværfaglige samarbejde. Gennemgående viser samarbejde på tværs sig at rumme et stort potentiale for at skabe adgang til og deltagelse i kunstneriske aktiviteter for flere og nye børn og unge. Det er dog betinget af, at samarbejdet baserer sig på en række komponenter, der udfoldes i rapporten. 

Ud over modelforsøgenes lokale evalueringsrapporter supplerer evaluator sine analyser af adgang, deltagelse og tværfagligt samarbejde med viden fra følgende kilder: 

  1. Interview med fem kommuner samt ledelsesrepræsentanter fra musik- og kulturskoler, der har deltaget i initiativet  
  2. Samtaler med modelforsøgesrepræsentanter på de månedlige arbejdsgruppemøder i initiativet 
  3. Nordisk forskning i kunstpædagogik 

Evalueringen kommer også med anbefalinger til, hvordan der kan udvikles langtidsholdbare modeller, der fremadrettet understøtter børn og unges adgang og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter.

Opdateret 16. marts 2023