Tilskud, tilladelser og registreringer

Der findes en række tilskudsordninger, tilladelser til og registering af programvirksomhed til forskellige typer af medier og medieprojekter.

Vil du orienteres om ansøgningsrunder for tilskud eller nye udbud, anbefaler vi, at du tilmelder dig Slots- og Kulturstyrelsens nyhedsbrev for medieområdet.

Formålet med at støtte medier er at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat.

Nedenfor kan du finde links til yderligere information om de forskellige tilskudsordninger, som Slots- og Kulturstyrelsen administrerer på vegne af Medienævnet, Radio- og tv-nævnet og Bladpuljens Fordelingsudvalg.

Tilskud til medier

DISTRIBUTIONSTILSKUD TIL IDELLEBLADE OG TIDSKRIFTER (BLADPULJEN)

Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade. Formålet er at bidrage til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og at fremme af foreningslivet.

REDAKTIONEL PRODUKTIONSSTØTTE TIL SKREVNE NYHEDSMEDIER

Redaktionel produktionsstøtte er støtte til trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder.

PROJEKTSTØTTE TIL SKREVNE NYHEDMEDIER (INNOVATIONSPULJEN)

Innovationspuljen yder projektstøtte til etablering og udvikling af nyhedsmedier, både ved etablering af et nyt, selvstændigt medie eller omstilling eller udvikling af et eksisterende, selvstændigt nyhedsmedie.

SANERINGSSTØTTE TIL SKREVNE NYHEDSMEDIER

Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er kriseramte, kan søge saneringsstøtte. Saneringsstøtten kan bevilges af Medienævnet til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse.

PULJEN TIL GRØNDLANDSSPROGET PROGRAMPRODUKTION (GRØNLANDSPULJEN)

Puljen til grønlandssproget programproduktion har til formål at skabe et auditivt samlingspunkt for grønlændere bosat i Danmark. Medievirksomheder, foreninger, privatpersoner mv. baseret i Danmark med tilknytning til det grønlandske miljø i Danmark kan ansøge om tilskud fra puljen.

DRIFTTILSKUD TIL IKKEKOMMERCIEL LOKAL-TV

Ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet til at sende i MUX 1 (dog ikke under Særordningen), og hvor al programvirksomhed udøves fra det område, tilladelsen er givet til, kan søge om driftstilskud.

DRIFTTILSKUD TIL IKKEKOMMERCIEL LOKALRADIO

Ikkekommercielle lokalradio-stationer, der har programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet til at udøve ikkekommerciel programvirksomhed i FM-båndet med mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold om ugen mindst 50 uger om året kan kan søge om driftstilskud.

Tilladelser til medier

TILLADELSE TIL FORSØGSVIRKSOMHED MED RADIO & TV

Det er muligt at opnå en tidsbegrænset tilladelse til forsøgsvirksomhed til både tv og radio i Danmark. Ansøgning om tilladelse til digital forsøgsvirksomhed behandles af Radio- og tv-nævnet.

MIDLERTIDIGE PROGRAMTILLADELSER 

Radio- og tv-nævnet udsteder midlertidige programtilladelser til brug ved mindre og større arrangementer såsom stævner og musikfestivaler. Midlertidige programtilladelser er tids- og lokalitetsbegrænsede tilladelser til udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af DTT-kanal. Udover en programtilladelse kræves også en frekvenstilladelse, som udstedes af Energistyrelsen efterfølgende.  

OBS! Midlertidige programtilladelser udstedes kun til arrangementer af maksimalt en måneds varighed. 

TILGÆNGELIGHED

Danske udbydere af fjernsyn og video on demand tjenester skal arbejde med at fjerne barrierer for mennesker, der har svært ved at høre, se, læse eller forstå, således at de har bedre muligheder for at få udbytte af det danske medieindhold.

Opdateret 28. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen