Biblioteker i Danmark med biblioteksnumre

ISIL (ISO 15511)

Danske Biblioteksnumre - Danish Library Numbers

Folkebiblioteker (væsener)
Public libraries (main libraries)

Folkebiblioteker (alle betjeningssteder)
Public libraries (all branch libraries)

Forskningsbiblioteker (væsener)
Research libraries (main libraries)

Forskningsbiblioteker (alle betjeningssteder)
Research libraries (all branch libraries)

­


Biblioteksnumre som Excelfiler (.csv) kan tilgås fra denne side
Library numbers as Excel files (.csv) can be obtained from this page

Opdateret 14. november 2022