Sådan beregnes bibliotekspenge for musik og lyd

Bibliotekspenge for musik og lyd har en årlig bevilling på finansloven på ca. 6 mio. kr. Heraf er 5 % øremærket indlæsere af netlydbøger og det øvrige beløb fordeles, så den ene halvdel går til de skabende kunstnere og den anden halvdel går til udøvende kunstnere.

Brancheorienteret fordelingsudvalg

Et udvalg bestående af syv medlemmer beskikket af kulturministeren bestemmer, hvilke kriterier der er afgørende i fordelingen af bibliotekspenge for musik og lyd. 

Fordelingsudvalgets medlemmer i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023 er:

  • Morten Rosenmeier, professor, ph.d. Københavns Universitet, formand udpeget af kulturministeren
  • Øjvind Harkamp, næstformand indstillet af Slots- og Kulturstyrelsen 
  • Pernille Louise Sejlund, indstillet af Dansk Komponist Forening (suppleant: Jakob Thorkild Overgaard)
  • Jesper Hansen, indstillet af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer (suppleant: Anna Lidell)
  • Betina Følleslev, indstillet af Danske Populær Autorer (suppleant: Linette Damsted)
  • Jakob Knudsen Pedersen, indstillet af Dansk Solistforbund (suppleant: Karin Schmidt Andersen)
  • Heidi Holm Madsen, indstillet af Dansk Skuespillerforbund (suppleant: Anna-Katrine Olsen)

Lovgrundlag 

Fordelingsudvalget foretager fordelingen på grundlag af bestemmelserne i:  

Derudover har fordelingsudvalget fastsat kriterier som også indgår i den administrative afgørelse af fordelingen.

Mere om fordelingsprincipperne

En del af grundlaget for fordelingen af bibliotekspengene for musik og lyd er et skøn over, hvor udbredt ansøgernes værker er på folke- og skolebibliotekerne. Skønnet foretages af Slots- og Kulturstyrelsen på baggrund af bestandoplysninger fra landets folkebiblioteker. I fordelingsprincipperne indgår desuden parametre som kunstnerens rolle i det enkelte værk, og hvor stor en del af værket, kunstneren har bidraget til eller medvirket på.

Hvor meget du som ansøger af bibliotekspengene for musik og lyd kan få, afhænger af dit pointtal, som fordeles via pointskalaer alt efter din rolle og medvirken på de enkelte værker.

Se udvalgets kriterier og om pointfordeling (pdf)

Opdateret 21. februar 2023