Hjorths Fabrik

Krystalgade 5, Rønne, Bornholm Kommune

L. Hjorths Terracottafabrik i centrum af Rønne er grundlagt i 1861. Fabrikken ekspanderede ad flere omgange og specialiserede sig omkring 1. Verdenskrig i stentøjsproduktion, bl.a. i form af brunglaserede apotekskrukker.

Efter grundlæggeren Lauritz Hjorths død i 1912 forblev fabrikken i familiens eje, indtil Bornholms Museum i 1994 overtog den og indrettede den til arbejdende museum. Fabriksbygningerne blev fredet i 1984.

Bygninger og anlæg

Fabrikkens forskellige bygninger omkranser et fælles gårdrum. Mod gaden ligger den store gule "direktørbolig" og en rød butiksbygning i to etager, hvorfra fabrikken solgte sine varer. De to bygninger er forbundet med en kampestensmur.

Bagved ligger flere produktionsbygninger af forskellig alder og type. Den toetages fabriksbygning vinkelret på boligen er opført i 1871, da pladsen i den gamle værkstedsbygning var blevet for trang. På 1. sal blev der indrettet drejerstue med 11 drejeskiver, én for hvert vindue ud mod gården. I stueetagen var der lokaler til lerbehandling og ovn.

Senere blev en sidelænge af nabogården indlemmet i fabriksanlægget og indrettet til brænderi. I tilknytning hertil byggede Hjorth en ny toetagers bygning til lerkælder og æltning og med malerstuer i overetagen.

De forskellige bygninger blev i 1995 bygget sammen i forbindelse med fabrikkens ombygning og indretning til museum.

Arkiv og litteratur

Fabrikkens arkiver fra ca. 1870 til 1950 er bevaret.

Vurdering

Hjorths Fabrik er et usædvanlig velbevaret og helstøbt kunstindustrielt kompleks med både fabriksmiljø, butik og bolig. Fabrikken er desuden et af de få steder, hvor der stadig foregår traditionel keramikproduktion.

Udpegning og vurdering: Bornholms Museum.

Opdateret 24. oktober 2019