Vejledning til at finde faustnummer på bibliotek.dk

Slots- og Kulturstyrelsen har ændret ansøgningsskemaet for fonogramordningen, så man i stedet for den ansøgte titels plademærke og nummer skal indtaste titlens faustnummer.

Et faustnummer er et unikt identifikationsnummer, som titlen får, når den registreres i Nationalbibliografien. Vi har foretaget denne ændring, da faustnummeret giver os en langt bedre mulighed for at matche titlen korrekt, og da vi har oplevet, at der i nogle tilfælde er fejl i de plademærker, der indsendes gennem ansøgningsskemaerne.

Sådan finder du titlens faustnummer på bibliotek.dk

På bibliotek.dk kan man fremsøge alle titler, der er registreret i Nationalbibliografien. Søgefunktionen ligner den, man kender fra andre søgemaskiner. Det er både muligt at lave en simpel søgning, hvor man blot øger på et navn eller en titel, men man kan også lave avancerede søgninger, hvor man fx afgrænser sig til kun at søge efter titler, der er udkommet som LP.

1. Fremsøg titlen

Hvis du i søgefeltet på forsiden af bibliotek.dk søger på en titel eller et navn på en kunstner, vil der dukke nogle søgeresultater frem. Klik på den titel, det drejer sig om. Dette vil folde titlen ud, så man får mulighed for at se flere oplysninger om titlen, bl.a. om de formater, titlen er tilgængelig i.


2. Find titlen i det rigtige format

Mange titler findes i flere formater, fx både som LP, CD og som elektronisk fil. Det er kun de fysiske udgaver af titlen, du kan søge biblioteksafgift for gennem fonogramordningen. Digitale udgaver af titlen bliver ikke udlånt gennem biblioteket og berettiger derfor ikke til biblioteksafgift. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det er den rigtige udgave af titlen, som du henter informationerne fra. Findes titlen i flere formater, fx som CD og LP, skal du ansøge to gange, da titlerne vil have forskellige faustnumre.


3. Kopier faustnummeret og indsæt det i ansøgningsskemaet

Når du har fundet den rigtige udgave af titlen, skal du klikke på valgmuligheden ’Link til denne post’. Når du har gjort det, åbnes en boks med et markeret link, som du straks kan kopiere og indsætte i ansøgningsskamaet. Linket viser tilbage til den post, du netop har set, og dermed ved vi helt entydigt, hvilken titel, du ønsker at tilmelde. 

Opdateret 19. marts 2020