6. Brug museerne

Det er afgørende, at kommunen (forvaltningen) etablerer et godt samarbejde med det lokale kulturhistoriske museum.

Her findes meget værdifuld viden om den lokale kulturarv og kulturhistorie, da det bl.a. er museernes opgave at indsamle og formidle viden om deres geografiske område. Et godt samarbejde mellem den kommunale forvaltning og museet er til begges store fordel.

Museerne er forpligtet til at samarbejde med kommunen om planspørgsmål, der involverer kulturarven – og vise versa. Det fremgår af museumsloven.

Hvad siger loven?

I Museumsloven er beskrevet en forpligtelse til at etablere samarbejde mellem kommuner og museer. I § 23 står der, at museerne skal virke for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. Tilsvarende står der, at planmyndighederne skal inddrage det pågældende kulturhistoriske museum, når der udarbejdes kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier.

På Kulturstyrelsens hjemmeside findes en oversigt over samtlige statsanerkendte museer opdelt geografisk på regioner.

På databasen Fund og Fortidsminder kan man på kort se, hvilket museum der har det arkæologiske ansvar (under ’ansvarsområder’). Herudover findes også en del lokalhistoriske arkiver m.v.

>> Læs næste kapitel

Opdateret 08. februar 2022

Museumsloven

Samarbejdet mellem museer og kommunens planlæggere er beskrevet i museumsloven.

Museumsloven