Projektafslutning

På denne side kan du læse om, hvordan du aflægger regnskab og indsender afslutningsrapport når dit projekt er afsluttet.

Når I afslutter et projekt støttet af Udviklingspuljen, skal I afrapportere for jeres tilskud med regnskab og besvarelse af Slots- og Kulturstyrelsens evalueringsskema for udviklingspuljeprojekter. 

Regnskab

I skal ved afslutning af et projekt indsende en afrapportering for jeres tilskud. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan I skal afrapportere. 

Hvis I har modtaget et projekttilskud over 100.000 kr. skal I udfylde beretningsfanen i den obligatoriske regnskabs skabelon med en kort beretning om, hvordan tilskuddet er brugt.

Læs om de generelle regler for aflæggelse af regnskab her 

Evaluering af udviklingspuljeprojekter

Ved afslutning af alle udviklingspuljeprojekter skal I indsende en besvarelse af Slots- og Kulturstyrelsens evalueringsskema for udviklingspuljeprojekter. 

Læs mere om evalueringsskemaet for udviklingspuljeprojekter

Hvis I har fået tilskud før 2022

Besvarelsen af evalueringsskemaet erstatter den faglige afslutningsrapport, der tidligere har været et krav. Dette er gældende for alle projekter der har modtaget støtte i 2022 og frem. Hvis I har fået jeres tilskud før 2022, er det også muligt for jer at afrapportere efter den nye model - dette er dog valgfrit. Hvis I er i tvivl, kan I kontakte jeres faglige sagsbehandler i Slots- og Kulturstyrelsen. 

Afslutning af projektmodning

Ved afslutning af projektmodning skal I indsende en erklæring. I skal også indsende en besvarelse af Slots- og Kulturstyrelsens evalueringsskema for udviklingspuljeprojekter.

Læs om indsendelse af erklæring 

Hvis projektet ikke fortsætter, skal der også indsendes en kort begrundelse til den faglige sagsbehandler, der er tilknyttet projektet. 

Hvis projektet ønskes at fortsættes, kan Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre søges igen. 

Udbetaling

I kan, i jeres tilsagnsbrev, læse hvordan jeres tilskud udbetales. 

Husk at orientere jeres økonomiafdeling om bevillingen med angivelse af sagsnummer og titel, så de kan se, hvor pengene skal hen, når der udbetales til projektet.

Vær opmærksom på, at de projektansvarlige har det juridiske og økonomiske ansvar for gennemførelsen af projektet og har ansvar for, at al relevant lovgivning overholdes, herunder at projektet ikke strider mod gældende lov eller administrativt fastsatte regler.

Når I har indsendt jeres afrapportering

Når I har indsendt jeres afrapportering, vil I automatisk modtage en kvittering for indsendelsen på den mailadresse, I har oplyst. Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og I vil høre fra os senest 8 uger efter indsendelsen.

Behold dine kvitteringer

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi, i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. I skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Opdateret 15. december 2022