Brandsikring

Slots- og Kulturstyrelsen drifter bygninger af høj kulturhistorisk værdi. Brandsikring har derfor højeste prioritet, da brande kan medføre store og uerstattelige skader på både bygning og inventar.

For at sikre, at de mange brugere og lejere af styrelsens ejendomme er informeret om, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med brug af for eksempel åben ild, er der udarbejdet et sæt retningslinjer til brugere og lejere, hvor alle punkter omkring brug af lys, rygning, grill, juleudsmykning er beskrevet.

Styrelsen foretager brandtekniske bygningssyn 

I samtlige ejendomme bliver der med jævne mellemrum foretaget brandtekniske bygningssyn, hvor blandt andet bygningernes konstruktioner, flugtveje og den daglige brug af bygningen i forhold til brandsikkerheden bliver gennemgået og beskrevet. 

Forbedring af brandsikkerheden - bevaring af kulturværdier 

Det er vigtigt at pointere, at gamle og fredede bygninger ikke kan eller skal opfylde de nuværende krav til brandsikkerheden. Styrelsen har derfor til opgave at finde måder at forbedre brandsikkerheden i bygningerne i det omfang, hvor det er muligt, uden at bygningernes kulturhistoriske bevaringsværdier bliver forringet.

Brand opdages hurtigt 

For at sikre, at en eventuel brand bliver hurtigt opdaget, er der installeret frivillige automatiske brandalarmeringsanlæg med direkte alarmoverførsel til beredskabet i størstedelen af styrelsens ejendomme. Det betyder, at brandvæsenet kan være hurtigt fremme og påbegynde en indsats, så en eventuel brand bliver begrænset mest muligt.

Brandøvelser på slottene

I samarbejde med de lokaler beredskaber bliver der arrangeret større brandøvelser på slottene. Her får beredskabet mulighed for at lave en indsats og afprøve særligt materiel. Øvelserne afvikles, som var der en rigtig brand, og der anvendes derfor også eksempelvis røg, for at gøre det hele mere realistisk.  

Det er af stor betydning, at brandfolk får et godt lokalkendskab til slottene, da en indsats i mange af styrelsens bygninger ikke kan sammenlignes med traditionelle brandslukningsopgaver.

Opdateret 19. april 2024