Afrapportering

Afrapportering for tilskud eller kompensation på Kulturministeriets område.

Bemærk, at al afrapportering skal indsendes elektronisk. Har du ansøgt via Tilskudsportalen, så skal du indsende din afrapportering i portalen.

Læs om afrapportering via portalen

COVID-19-hjælpepakker

Har du modtaget tilskud eller kompensation fra en af vores COVID-19-hjælpepakker, så skal du være opmærksom på, at du skal benytte særlige afrapporteringsskemaer for netop den hjælpepakke, som du har modtaget tilskud eller kompensation fra.
 
Læs mere om afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Projekt- og aktivitetstilskud (ikke COVID-19-hjælpepakker)

Har du modtaget projekt- eller aktivitetstilskud fra enten Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond eller Kulturministeriets puljer, så er det tilskuddets størrelse, der bestemmer, hvordan du skal afrapportere.

Læs mere om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud

Driftstilskud (ikke COVID-19-hjælpepakker)

Læs mere om afrapportering for driftstilskud

Formidlingsordninger på scenekunstområdet

Læs mere om afrapportering for formidlingsordninger (Pulje 1 og Pulje 2) på scenekunstområdet

Bygningsarbejder på fredede bygninger

Når bygningsarbejdet er færdigt på en fredet bygning, så skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om afrapportering for bygningsarbejder

Opdateret 23. august 2023

Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Samlet oversigt over afrapportering for COVID-19-hjælpepakker.
Gå til oversigt