Afrapportering

Afrapportering for tilskud eller kompensation på Kulturministeriets område.

Vigtig information

Tilskudsportalen er lukket fra tirsdag den 6. juni kl. 06.00 til onsdag den 7. juni kl. 17.00 grundet systemarbejde. Vejledninger og bilag vil stadig være tilgængelige på hjemmesiden.

Bemærk, at al afrapportering skal indsendes elektronisk. Har du ansøgt via Tilskudsportalen, så skal du indsende din afrapportering i portalen. Læs om afrapportering via portalen

COVID-19-hjælpepakker

Har du modtaget tilskud eller kompensation fra en af vores COVID-19-hjælpepakker, så skal du være opmærksom på, at du skal benytte særlige afrapporteringsskemaer for netop den hjælpepakke, som du har modtaget tilskud eller kompensation fra.
 
Læs mere om afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Projekt- og aktivitetstilskud (ikke COVID-19-hjælpepakker)

Har du modtaget projekt- eller aktivitetstilskud fra enten Slots- og Kulturstyrelsen, Statens Kunstfond eller Kulturministeriets puljer, så er det tilskuddets størrelse, der bestemmer, hvordan du skal afrapportere.

Læs mere om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud

Driftstilskud (ikke COVID-19-hjælpepakker)

Læs mere om afrapportering for driftstilskud

Formidlingsordninger på scenekunstområdet

Læs mere om afrapportering for formidlingsordninger (Pulje 1 og Pulje 2) på scenekunstområdet

Bygningsarbejder på fredede bygninger

Når bygningsarbejdet er færdigt på en fredet bygning, så skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om afrapportering for bygningsarbejder

Opdateret 31. maj 2023

Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Samlet oversigt over afrapportering for COVID-19-hjælpepakker.
Gå til oversigt