1. Flådestation Frederikshavn

Søværnet er meget synligt i Frederikshavn. Flådestationens bygninger og havneanlæg fortæller om Frederikshavn strategiske betydning for kontrollen af gennemsejlingen mellem til Skagerrak, Kattegat og videre til de indre danske farvande.

Flådestationen ligger som et markant område mellem færgehavnen og lystbådehavnen, og Søværnets mange ansatte udgør en tydelig del af bylivet. Den er finansieret af NATOs infrastrukturprogram samtidig med flådestationen i Korsør. 

Fra 1962 flyttede Søværnet en del af sine skibe fra Holmen i København til den nybyggede Flådestation Frederikshavn. Herfra kunne danske marineskibe indsættes sammen med skibe fra de øvrige NATO-lande for at hindre Warszawapagtens flåde i at passere Kattegat og Skagerrak.

Allerede under Besættelsen benyttede tyskerne Frederikshavn som støttepunkt for de vigtige forbindelser til Norge, og blandt andet Bangsbofort og depoterne i Fylleledet og Bunken blev senere brugt af Søværnet.

Foruden flådestationen flyttede flere støttefunktioner i tidens løb til Frederikshavn; depoter, skoler og værksteder, som stadig er med til at karakterisere Frederikshavn som en flådeby.

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

Bygherre: Forsvarets Bygningstjeneste

Havneanlæg med 5 bassiner bygget 1954-58

26 bygninger på opfyldt areal opført 1959-63, heriblandt, værksteder, depoter, indkvartering og kontorer.

Det samlede areal er 160.000 m2 med en kajlængde på 2.800 m.

Flådestationen er udbygget flere gange og er stadig operativ.

Flådestationen beskæftiger ca. 1850 ansatte

Kommune: Frederikshavn

Læs mere om Flådestation Frederikshavn