Hjørring

Hjørring skaber oplevelser i det åbne landskab

Hjørring Kommune blev udpeget som en af de første fire kulturarvskommuner 2006-07.

Kommunen ville profilere sig både indadtil og udadtil gennem initiativer inden for de rammer, som kulturarven og landskabet sætter. Kommunens ambition skulle opfyldes gennem flere sammenhængende strategier: Der skulle udarbejdes en temaplan med fokus på landskab og kulturarv, som skulle være en del af den kommende kommuneplan. Der skulle også udarbejdes en arkitekturpolitik med fokus på både fortidig og fremtidigkulturarv i det åbne land og i byerne. Endelig skulle der laves bevarende lokalplaner for særligt udpegede områder.

Kommunen ville - og vil arbejde for udviklingsinitiativer, der skaber nye oplevelsestilbud i og omkring kulturarven til gavn for både turister og beboere, og for udviklingsinitiativer, der øger erhvervslivets fokus på kulturarvens potentialer.

Kommunens strategi er at se på kulturarven ud fra to parallelle perspektiver for fremtiden: En del af kulturarven kan nytænkes og anvendes i en ny form, og en del af den skal bevares i den oprindelige form. På den måde konkretiseres, hvor der kan skabes nye aktiviteter i kommunen, der giver oplevelse og liv for borgere og turister - og hvor landskaberne skal bevares som uberørte med plads til fred, ro og rekreation.

Et aktuelt eksempel på et konkret resultat af kommunens satsning på aktiviteter i og omkring kulturarven er årets TV2 julekalender "Ludvig og Julemanden". Her har kommunen spillet en aktiv rolle for at få TV2 til at gå ind på ideen, hvor handlingen udspiller sig på Børglum Kloster og er med til at løfte den unikke fortælling om Stygge Krumpen.

Materiale:

Fælles indledning til de fem rapporter

1. Kulturen mellem kyst og land - Kulturarvens mønstre i landskabet.

2. Kulturen mellem kyst og land - I Stygge Krumpens fodspor.

3. Kulturen mellem kyst og land - By- og købstadskultur.

4. Kulturen mellem kyst og land - Landsbyer og hovedgårde.

5. Kulturen mellem kyst og land - Kystkulturen. 

Planstrategi 2007, Hjørring Kommune.

 

Opdateret 01. februar 2019