Bjørndal Kalkværk

Stokhøjvej 9, Thyholm, Struer Kommune

Siden 1700-tallet har man udvundet kalk flere steder i Vestjylland, bl.a. ved Bjørndal på Thyholm. Kalkforekomsterne er her synlige på overfladen og har givet navn til den nærliggende by Hvidbjerg. Bønderne anvendte i første omgang kalken til kalkning af husene og senere også til gødskning. I 1700-tallet blev grundmurede huse mere almindelige, hvilket betød et større behov for kalk til bygningsformål.

Ved Bjørndal er både kalkgraven og et kalkværk fra 1933 bevaret. Desuden er der spor efter flere ældre kalkovne.

Kalkbrændingen på Bjørndal Kalkværk ophørte i 1942, og kalkbrydningen blev indstillet i 1957.

Bygninger og anlæg

Kalkværket består af et ovnhus i træ med to murede skaktovne. Taget er beklædt med blikplader. Værket er genopført i 1933 efter en brand.

Arkiv og litteratur

Den vestjyske kalkværksindustri og Bjørndal Kalkværk er behandlet i litteraturen.

Vurdering

Bjørndal Kalkværk er et vidnesbyrd om den tidlige råstofindustri i området. Værket har både kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, og sammen med sine omgivelser udgør det et af egnens vigtigste kulturmiljøer.

Ved Hjerm og Vejrum syd for Limfjorden, hvor der også har været kalkudvinding, er kalkgravene bevaret, mens ovnene er sløjfet. Tilsammen vidner disse miljøer om de ændringer, der fandt sted i Vestjylland i 1700-tallet, inden for såvel landbrug som byggeskik.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019