Erfaringskonferencen 2022

50 år i det europæiske fællesskab

Danmark blev medlem af de europæiske fællesskaber 1. januar 1973. Den folkelige milepæl er i særlig grad den forudgående folkeafstemning, som fandt sted 2. oktober 1972.

Med konferencen 22. september 2022 ønskede Europa-Nævnet at indlede markeringen af 50-året for Danmarks medlemskab af EF/EU ved at gøre status over udviklingen i EU-samarbejdet. Det skete dels med et panel af de øverste udøvende aktører på EU-plan – de tidligere EU-kommissærer Ritt Bjerregaard, Poul Nielson og Mariann Fischer Boel, dels med en markant frontlinjeformidler, som igennem tre årtier har oplyst danskerne om, hvad der sker i det europæiske fællesskab, DR’s korrespondent Ole Ryborg.

50-året giver også anledning til at se fremad. I 2021 startede Konferencen om Europas fremtid. Den 31. maj 2022 havde mindst 89.000 danskere deltaget i, lyttet til eller set debatter om Europas fremtid. Heraf har mindst 14.000 været med til at stille forslag gennem de ca. 170 debatter, som 34 projekter gennemførte i Danmark med tilskud fra Europa-Nævnet. Hvad sker der med forslagene og har vi med konferencen fået et nyt anvendeligt, demokratisk instrument for borgerindflydelse? Generaldirektør i EU-Kommissionen Pia Ahrenkilde Hansen oplyser om proces og resultater.

Blandt andet deltog dk4 med input til fremtidskonferencen, der delte deres erfaringer og gode råd til hvordan organisationerne bedst udnytter de nye formidlingsformer i EU-oplysningens tjeneste.

Se programmet

Se videoen fra dk4's oplæg

Se Pia Ahrenkilde Hansens oplæg

Læs mere om Europa-Nævnets tidligere erfaringskonferencer

Opdateret 16. januar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen