Erfaringskonferencen 2023

Optakt til EU-valget

Ved årets konference den 22. september 2023 satte Europa-Nævnet i samarbejde med Europa-Kommissionens Repræsentationskontor i Danmark fokus på det kommende EP-valg i 2024. Der stillede vi spørgsmålet: Hvordan får vi borgerne til stemmeurnerne til Europa-Parlamentsvalget i 2024? Det er vores fælles opgave frem til valget at sikre en fortsat høj valgdeltagelse til valg i Europa-Parlamentet. I 2019 slog valgdeltagelsen alle rekorder for EP-valg. Primært på grund af en kraftig forøgelse af de unges deltagelse, men hvordan fastholder og forøger vi de unges engagement og hvordan får vi vækket flere sofavælgere fra andre segmenter?

Dette spørgsmål var omdrejningspunktet for diskussionen på tværs af konferencen, hvor forskellige oplægsholdere gav deres bud på både hvordan vi fastholder borgernes interesse i EU. Årets konference havde derfor stort fokus på erfaringsudveksling om mobilisering af vælgerne mellem alle de fremmødte og oplægsholderne.

Med valgforsker Kasper Møller Hansens valgprofeti til at åbne konferencen så var lagt op til en debat om hvorvidt der overhovedet er noget man kan gøre ved valgdeltagelsen til EP-valget i 2024. Dette ville oplægsholdere som Rasmus Nørlem Sørensen og Mette Frobenius gerne modbevise, som med deres mange erfaringer som EU-formidler delte ud af deres erfaringer med succesfuld formidling af EU-stof som ellers kan være notorisk tungt. Jakob Wind fra Europæisk Ungdom gav et indblik i hvordan de unge sætter fokus på EU og gør det mere jordnært og indbydende. EU behøver ikke altid være seriøst og alvorligt!

Jonas Bering Liisberg og Kurt Strand brugte deres mangeårige erfaringer med Europapolitik til at sætte os ind i den kontekst, hvori vi skal gå til valg og hvilken fremtid, der venter Danmark i EU, hvor Danmark f.eks. går et kommende EU-formandskab i møde i 2025. 

Download programmet for konferencen her.

Læs mere om Europa-Nævnets tidligere erfaringskonferencer

Opdateret 27. marts 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen