Horsens Andelssvineslagteri

Andreas Steenbergs Plads 4, Horsens Kommune

Andelssvineslagteriet i Horsens blev grundlagt i 1887 som Danmarks – og verdens – første andelsslagteri. Baggrunden var dels jernbanen, som nu gjorde det muligt at transportere levende svin fra oplandet til slagtning i Horsens, dels landbrugets stigende animalske produktion med eksport for øje.

I anden halvdel af 1800-tallet blev det danske landbrug omlagt fra kornavl til animalsk produktion. Omlægningen medførte bl.a., at slagtningen blev flyttet ud af gårdene og placeret i de mange nye industrislagterier, som fra slutningen af 1800-tallet skød op i landets provinsbyer.

Horsens Andelsslagteri havde fra starten en slagtekapacitet på 20.000 svin om året. Men slagteriet har ekspanderet løbende og tilpasset sig nye tiders produktionsmetoder. Allerede i 1889 etablerede man en pølsefabrik, således at man selv kunne forædle det kød, der blev tilovers i forbindelse med baconfremstillingen. Få år efter begyndte man også at slagte kreaturer, hvilket dog aldrig fik den store betydning for slagteriet.

Slagteriet, som nu ejes af Danish Crown, havde i 2004 en årlig slagtekapacitet på omkring 1,4 mio. svin. I 2005 flyttede I 2005 flyttede Danish Crown produktionen til et nyopført slagteri ved Egebjerg nord for Horsens.

Bygninger og anlæg

Horsens Andelssvineslagteri består af et stort antal bygninger, da det gennem hele 1900-tallet er blevet udvidet og ombygget efter knopskydningsprincippet. Den ældste (stærkt ombyggede) bygning er fra 1887, mens de yngste er opført i 1980'erne. I flere tilfælde har man købt stykker af nabogrundene for at kunne bygge nyt.

Den mest markante bygning er det oprindelige slagteri fra 1887. Det er dog totalt ombygget og indeholder nu bl.a. slagtegang for svin, tarmrenseri, kølerum og dåseskinkefabrik.

Anlægget omfatter desuden kreaturslagteri, kreaturstald, frysehus, lager- og kontorbygninger, personalebygninger, værksteder, vaskeplads for lastbiler mv.

Arkiv og litteratur

Der er udgivet jubilæumsskrifter om Horsens Andelssvineslagteri. Danish Crown har et omfattende arkiv, og Horsens Kommune har byggesagsmateriale.

Vurdering

Horsens Andelssvineslagteri repræsenterer den danske nærings- og nydelsesmiddelindustri, der har spillet en stor rolle for Horsens' erhvervsliv. Slagteriet vidner desuden om industrialiseringen af dansk fødevareindustri i slutningen af 1800-tallet.

Slagteriet i Horsens er et af de få bevarede af provinsens mange andelsslagterier – og tilmed det ældste. Endelig er slagteriet et eksempel på en virksomhed, som har ekspanderet på sin oprindelige placering igennem mere end 100 år i stedet for at flytte ud.

Udpegning og vurdering: Industrimuseet i Horsens.

Slagteriet blev revet ned i 2006.

Opdateret 24. oktober 2019