Om slks.dk

Få teksten læst højt

Vil du have teksten læst højt, skal du hente og installere gratis fjernbetjening på www.adgangforalle.dk. Din computer skal have lydkort og højttalere.

Copyright - tekster, videoer og fotos

Tekster på slks.dk kan frit citeres. Citeret materiale skal have tydelig angivelse af kilde i henhold til almindelig citatret.

Ønsker du at genbruge hele tekster, skal du indhente tilladelse hos forfatteren. Er forfatterens navn ikke nævnt sammen med materialet, skal du rette henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Videoer må kun downloades, hvis der er givet mulighed herfor med en download-knap. Slks.dk skal kreditters, hvis downloadede videoer publiceres.

Det er ikke tilladt at kopiere fotos fra slks.dk, dog med undtagelse af pressebilleder, hvor fotografen og styrelsens navn fremgår af billedets titel.

Det er ikke tilladt at kopiere materialet i digital form, og materialet må ikke anvendes kommercielt. Der må dog tages kopi og print til privat brug.

Opdateret 01. februar 2019