Museer

Slots- og Kulturstyrelsen forvalter lovgivningen på museumsområdet, samt rådgiver, fører tilsyn og administrerer driftstilskud og puljer til de statslige og statsanerkendte museer. Styrelsen understøtter udvikling af museumssektoren og implementerer regeringens initiativer på området.