Kunst og kultur i udsatte boligområder

Slots- og Kulturstyrelsen og Statens Kunstfond støtter en række projekter.
Få et overblik

Børn og læsning

Slots- og Kulturstyrelsen har fokus på at understøtte børns oplevelser med litteratur og adgang til bøger. Det gør vi for at stimulere børns læselyst og adgang til læsefællesskaber i hele landet.
Se temasiden

Har du afrapporteret for dit COVID-19-tilskud?

Husk at afrapportere for tilskud eller kompensation, som du har fået fra COVID-19-ordninger
Gå til afrapporteringssiden

Tilmeld nyheder