Partnerskaber

Partnerskaber er en meget væsentlig del af Creative Europe-projekter. Læs om det gode partnerskab her, og få tips til at finde de rette partnere.

En af Creative Europes grundtanker er, at det europæiske kulturliv bliver stærkere af samarbejder, der rækker ud over landegrænserne: At institutioner og organisationer i forskellige lande og med forskellige kulturelle baggrunde kan lære af hinanden og sammen udvikle nye metoder, løsninger og kunstnerisk indhold.

Det kræver naturligvis stærke partnerskaber med samarbejdspartnere fra forskellige lande. Men hvad er vigtigt i et internationalt partnerskab, og hvordan finder man overhovedet partnere i udlandet?  

På denne side kan du læse vores anbefalinger til det gode samarbejde i en Creative Europe-optik.

PARTNERSKABET SKAL I SIG SELV VISE DET EUROPÆISKE ELEMENT

Tænk gerne over, hvorvidt de involverede partnere repræsenterer forskellige dele af Europa, og overvej, hvordan partnerskabets geografiske sammensætning bidrager til projektet. Det kan fx være, at partnerskabet bidrager til erfaringsudveksling mellem europæiske lande, der forskellige, og som derfor drager nytte af hinandens perspektiver. Det er med andre ord godt at kunne argumentere for partnersammensætningen, så den ikke virker tilfældig. 

PARTNERNE SKAL VÆRE NØDVENDIGE FOR PROJEKTET

Det skal være tydeligt, at projektets partnere er udvalgt, fordi de hver især kan bidrage med nogle særlige kompetencer eller erfaringer. Alle partnerne skal sætte et afgørende aftryk på projektet og være nødvendige for, at det kan realiseres.

PARTNERSKABET SKAL HAVE EN KLAR STRUKTUR OG EN TYDELIG ROLLEFORDELING

Det er en rigtig god idé at have klare linjer i partnerskabet, så I ved, hvordan beslutninger træffes, og hvem der gør hvad hvornår i forløbet. Vi anbefaler på det kraftigste, at I laver en samarbejdsaftale mellem projektets partnere, der tydeligt skitserer rammerne for jeres samarbejde. Disse overvejelser skal også vises i ansøgningen.

PARTNERSKABET SKAL VÆRE INVOLVERENDE OG INKLUDERENDE

Som projektleder er det vigtigt at sørge for, at alle projektets partnere er involveret på lige fod. Et samarbejdsprojekt er ikke et projekt, hvor den projektledende organisation alene har en vision, som de andre organisationer bruges som ”leverandører” til at realisere. Derimod er selve samarbejdet og idéudvekslingen mellem de forskellige partnere kernen i projektet.

PARTNERNE SKAL KOMME FRA ET STØTTEBERETTIGET LAND (FOR AT FÅ STØTTE)

Creative Europes puljer kan søges af organisationer fra EU's medlemslande (inkl. oversøiske lande og territorier) samt fra en række europæiske lande, der ikke er med i EU. Se en liste over dem her. Man kan godt have "ekstra" partnere, der ikke er støtteberettigede, med i sit projekt. De kaldes ”associerede partnere” og afholder selv egne udgifter forbundet med projektet. Ofte vil der dog være et krav om, hvor mange forskellige lande, partnerne skal komme fra, og her tæller de associerede partnere ikke med i regnskabet.

HAV GERNE EN EKSTRA PARTNER MED

Det kan være en rigtig god idé at have flere partnere end minimumskravet i konsortiet. Creative Europe-projekter er langsigtede og i en flereårig projektperiode kan der ske meget med partnerne. Der kan være udskiftning af medarbejdere, omstændigheder i privatlivet eller måske finder en partner ud af, at projektet er noget andet, end de havde forventet. Derfor er det smart at være "dækket ind" med en ekstra partner, hvis nogen skulle falde fra i løbet af forløbet.

 

PARTNERSKABET = HANDLING/AKTIVITET

Partnerskabet skal udmønte sig i projektets aktiviteter, hvilket vil sige, at de involverede partnere og deres kompetencer kommer i spil i konkrete aktiviteter/begivenheder/produktioner i løbet af projektet.  

SAMMEN = STYRKE

Husk, at partnerskabet er en styrke, og at I sammen kan meget mere end hver især. Samarbejdsprojekter er en mulighed for at ændre den normale praksis og den måde, vi plejer at arbejde på. For at få så meget som muligt ud af et samarbejde, er det essentielt at holde sig åben over for de forskellige partneres input. Også selvom de til tider kan virke kaotiske og måske ikke umiddelbart giver mening set fra ens eget perspektiv og nationale kontekst.

TÆNK PROJEKTET SOM ET ØKOSYSTEM

Det kan være gavnligt i forståelsen af det gode partnerskab at tænke projektet som et slags økosystem, hvor partnernes forskelligheder indgår i en større skalérbar sammenhæng, og hvor alle bidrager med nødvendige kompetencer. Det giver også anledning til at tænke over, om projektet og partnerskabet er bæredygtigt og drager nytte af diversiteten på bedst mulig vis.

Det kan være svært at vide, hvor man skal starte sin partnersøgning til et internationalt projekt. Her er et par tips til, hvordan du kan komme i gang.

SAMARBEJDSPARTNERE FRA DINE TIDLIGERE PROJEKTER OG NETVÆRK

Se efter i dit eget netværk – har du nogle udenlandske kontakter, du ved, at du samarbejder godt med i forvejen? Måske de også kan hjælpe dig videre via deres netværk.

TIDLIGERE STØTTEDE PROJEKTER

Se tidligere støttede Creative Europe-projekter med danske deltagere her. Deltag i deres events eller konferencer for at få inspiration, og tal med dem for at finde ud af, hvordan de har båret sig ad med at finde partnere til deres projekter. Særligt kan projekter med dansk ledelse være relevante, da de har selv har prøvet at samle og lede en partnerkreds.

DELTAG I CREATIVE EUROPE DESK DANMARKS ARRANGEMENTER

Vi holder løbende arrangementer, webinarer og infosessions, hvor Creative Europe-støttede projekter præsenterer deres projekt. Dette er også en god mulighed for at erfaringsudveklse med organisationer, der har opnået støtte. Vi arrangerer også pitching sessions, hvor man kan søge efter partnere til sit projekt eller blive koblet op på et eksisterende projekt som partnere. Se vores kommende arrangementer her.

FIND PARTNERSØGNINGER VIA ANSØGNINGSPORTALEN

Funding and Tenders Opportunities Portal, hvor du ansøger, kan du finde partnersøgninger, der knytter sig til den specifikke pulje, du er interesseret i. 

HJÆLP TIL PARTNERSØGNING FRA CREATIVE EUROPE DESK DANMARK

Vi kan også hjælpe med partnersøgningen gennem vores partnersøgningsværktøj, hvor du udfylder en partnersøgningsformular, som vi videreformidler til alle Creative Europe Deske i Europa. Hvis du hellere selv vil tage direkte kontakt til potentielle partnere, kan du orientere dig i oversigten over udenlandske partnersøgninger, som vi opdaterer løbende. Du finder partnersøgningsformularen og de udenlandske partnersøgninger her.

Opdateret 15. maj 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld