Om partnerskaber

Partnerskaber er en meget væsentlig del af Creative Europe-projekter. Her kan du læse tips til det gode partnerskab samt finde hjælp til at finde partnere

At bruge samarbejder til at nå ud over landegrænserne og styrke kulturlivet på tværs af Europa er en af Creative Europe-programmets grundtanker. Og det kræver naturligvis stærke partnerskaber med samarbejdspartnere fra forskellige lande.

Dette er et vilkår, som både rummer store muligheder og udfordringer. På denne side kan du læse vores anbefalinger til det gode samarbejde i en Creative Europe-optik.

Partnerskabets nøgleprincipper

Partnerskabet skal i sig selv vise ”det europæiske” element

Tænk gerne over, at de involverede partnere repræsenterer Europa på forskellig vis, og overvej, hvordan fordelingen af partnere bidrager med en "europæisk relevans". Det vil sige, at partnerskabet fx bidrager til erfaringsudveksling mellem udvalgte europæiske lande, der er forskellige og derfor kan drage nytte heraf. Det er med andre ord godt at kunne argumentere for de udvalgte partnere, så det ikke virker tilfældigt. 

Partnerne skal være nødvendige for projektet

Det skal være tydeligt, at projektets partnere er udvalgt fordi, de bidrager med noget, der er særligt for dem, til projektet. 

Partnerskabet skal have en klar struktur og tydelig rollefordeling

Det er en rigtig godt idé at have klare linjer, fx ved at lave en samarbejdsaftale mellem projektets partnere for at sikre, at alle er enige om hvem, der gør hvad, hvornår. Det er også godt at kunne vise disse overvejelser i ansøgningen. 

Partnerskabet skal være involverende og inkluderende

Som leadpartner er det vigtigt at sørge for, at alle projektets partnere er involveret på lige fod. Et samarbejdsprojekt handler ikke om at leadpartneren engagerer andre organisationer som "leverandører" til egne behov og visioner, men samarbejdet mellem de forskellige europæiske partnere er derimod essentielt. 

Partnerne skal komme fra et støtteberettiget land (for at få støtte)

Creative Europes puljer kan søges af alle kulturelle og kreative organisationer fra EU's medlemslande og også af europæiske lande, der ikke er medlemmer af EU. Se en liste over lande, der ikke er med i EU, men er støtteberettigede og under hvilke omstændigheder her. Man kan godt have "ekstra" partnere med i sit projekt, der ikke er støtteberettigede, men man skal sørge for at man derudover har partnere, der lever op til krav om antal mm.

At finde de rette partnere

Samarbejdspartnere fra dine tidligere projekter og netværk

Se efter i dit eget netværk – har du nogle udenlandske kontakter, du ved, at du samarbejder godt med i forvejen? Måske de også kan hjælpe dig videre via deres netværk. Det kan både være sektor- eller temaspecifikke netværk.

Tidligere støttede projekter eller netværk

Se tidligere støttede projekter her. Deltag i deres events eller konferencer for at få inspiration og tal med dem for at finde ud af, hvordan de har båret sig ad med at søge Creative Europe-støtte. 

Find partnersøgninger via ansøgningsportalen

Funding and Tenders Opportunities Portal, hvor du ansøger, kan du finde parnersøgninger, der knytter sig til det specifikke call, du er interesseret i. 

Hjælp fra Creative Europe Desk til partnersøgning

Du kan udfylde en partnersøgningsformular, som vi videreformidler til alle Creative Europe Deske i Europa. Hvis du hellere selv vil tage direkte kontakt til dine potentielt kommende partnere, kan du orientere dig i en oversigt over udenlandske partnersøgninger, som vi opdaterer løbende. Du finder partnersøgningsformularen og de udenlandske partnersøgninger her.

Forarbejdet til det gode partnerskab

Partnerskabet = handling/aktivitet

Partnerskabet skal udmønte sig i projektets aktiviteter, hvilket vil sige, at de involverede partnere og deres kompetencer kommer i spil i konkrete aktiviteter/begivenheder/produktioner i løbet af projektet.  

Sammen = styrke

Husk, at partnerskabet er en styrke, og at I sammen kan meget mere end hver især. Samarbejdsprojekter er en mulighed for at ændre den normale praksis og den måde, vi plejer at arbejde på. For at få så meget som muligt ud af et samarbejde, er det essentielt at holde sig åben over for de forskellige partneres input, der til tider kan virke kaotiske og måske ikke umiddelbart giver mening set fra ens eget perspektiv og nationale kontekst. 

Tænk projektet som et økosystem

Det kan være gavnligt i forståelsen af det gode partnerskab at tænke projektet som et slags økosystem, hvor partnernes forskelligheder indgår i en større skalérbar sammenhæng, og hvor alle bidrager med nødvendige kompetencer. Det giver også anledning til at tænke over, om projektet og partnerskabet er bæredygtigt og drager nytte af diversiteten på bedst mulig vis.

Opdateret 03. december 2021

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.