Frichs

Søren Frichs Vej 36-42, Åbyhøj, Århus Kommune

I 1854 grundlagde ingeniør Søren Frich "Frich Jernstøberi og Maskinfabrik". Fabrikken blev opført på hjørnet af Søndergade og Sønder Allé. Virksomheden begyndte som en alsidig maskinfabrik med eget støberi. Her produceredes bl.a. landbrugsmaskiner og dampkedler og -maskiner til den fremvoksende industri.

I 1885 solgte Søren Frich den fremgangsrige virksomhed til sin nevø og dennes kompagnon, ingeniørerne Hilmar Vestesen og Johan Wied. På det tidspunkt havde fabrikken ca. 150 ansatte.

Omkring 1910 indledtes en ny epoke for Frichs fabrikker. Virksomheden flyttede i årene 1908-12 til et nyt, stort fabriksanlæg i Åbyhøj, hvor der var plads til at fremstille damplokomotiver. Frichs havde nemlig meldt sig, da den danske stat i 1909 besluttede at satse på en national leverandør af lokomotiver. Togmateriel blev derefter fabrikkens hovedproduktion. I 1912 omdannedes virksomheden til aktieselskabet A/S Frichs.

Frichs var i mange år hovedleverandør af damp- og siden diesellokomotiver til DSB og solgte også togmateriel til privatbaner og udenlandske jernbaneselskaber. Fra 1930'erne var antallet af ansatte oppe på omkring 1000.

Efter 1960 begyndte det at gå tilbage. Kvaliteten og produktudviklingen haltede, og Scandia i Randers overtog positionen som hovedleverandør til DSB. Frichs lukkede sin togproduktion i 1977, og i 1980 gik firmaet konkurs.

Det tidligere fabriksanlæg på Søren Frichs Vej er nu omdannet til erhvervspark.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget blev opført i et dalstrøg, som dengang lå lidt uden for Århus by. Adgangen til jernbanenettet var af central betydning.

Det store anlæg er opstået ved adskillige udvidelser i takt med skiftende behov.

De ældste værkstedshaller er grundmurede og forsynet med tårne. De senere haller er bygget af jernbeton, et materiale, som både tillod tilstrækkelige spændvidder til at rumme de store togmaskiner, og var nemt at udbygge, når behovet opstod.

Efter lukningen er fabriksanlægget renoveret og indrettet til kontorer mv. Bygningerne står med gulmalede facader, hvide dekorationsbånd og rød træbeklædning. Indvendigt er de tidligere produktionslokaler opdelt i små kontorer med gipsvægge.

Arkiv

Erhvervsarkivet og Århus Bymuseum har materiale fra virksomheden.

Vurdering

Sammen med Scandia udgjorde Frichs fabrikker rygraden i den nationale jernbaneindustri. Som hovedleverandør til DSB spillede virksomheden en central rolle i udbygningen af de danske jernbaner.

Lokalt har Frichs været en stor og markant arbejdsplads med fagligt aktive arbejdere.

Det er positivt, at fabriksanlægget er genanvendt til nye formål, men renoveringen har været for hårdhændet og har udslettet de fleste spor af tidligere industri.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019