Underretning - særlige regler for badeværelser, køkkener m.m.

Nogle typer bygningsarbejder skal du ikke søge om tilladelse til. Du skal bare indsende en underretning til Slots- og Kulturstyrelsen, inden du går i gang

Det er vigtigt, at Slots- og Kulturstyrelsen får din underretning for at have opdateret information om den fredede bygning.

Du kan nøjes med at underrette om disse typer bygningsarbejder:

  • Bygningsarbejder vedrørende nyere køkken og bad i bygninger, der oprindeligt er opført til beboelse, som sker inden for det eksisterende rums afgrænsning. Ved nyere køkken og bad forstås et køkken eller bad, som er under 50 år gammelt, og som ikke stammer fra bygningens opførelsestidspunkt.
  • Bygningsarbejder som udføres i overensstemmelse med en manual for bygningen. En manual beskriver, hvordan konkrete bygningsarbejder i en bestemt fredet bygning må udføres. Manualen skal være godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen.
  • Indvendig opsætning af greb til brug for personer med nedsat funktionsevne. Dette gælder

    dog ikke i fællesarealer som f.eks. trapperum.

  • Fremføring af rør under terræn til kælder.

  • Opsætning af skilte i overensstemmelse med regler fastsat i en lokalplan, en byplanvedtægt eller tilsvarende.

Inden du klikker dig ind på skemaet, vil vi anbefale, at du har følgende materiale klar:

  • Tegning og fotos af eksisterende forhold
  • Tegning af forholdene efter ændringen.

Klik her for at udfylde og indsende en underretning

Opdateret 04. november 2022