Cases

Øhavets festival 2022

Øhavet er en musik- og kulturfestival på havnekajen i Marstal med musik, kunst, debat og ø-eventyr på programmet. Festivalen bidrager til tilflytnings- og turiststrategier på Ærø og til den langsigtede vision om en iværksætterkultur for kreative fag på Ærø.
Øhavets festival 2022 ønsker at være økonomisk, økologisk og socialt bæredygtig. For at opnå det er der indgået længerevarende samarbejder med lokale partnere. Festivalen samarbejder bl.a. med Motorfabrikken Marstal, der lægger lokaler til festivalen, med Den Sejlende Højskole der er indholdspartner på en del af festivalens program og skibet Skamka, der fungerer som både scene og overnatningssted for de frivillige. Herudover samarbejdes der med lokale restauranter, overnatningssteder, campingpladsen, havnen samt Turist- og Erhvervsforeningen på Ærø. 
I 2021 blev de 550 billetter til festivalen hurtigt udsolgt, og til trods for corona-restriktioner opnåede festivalarrangørerne god indsigt i publikums behov og adfærd, hvilket har påvirket udformningen af festivalen i 2022 og de dertilhørende partnerskaber. Det førte til at billetantallet i 2022 blev udvidet til 1000.

Læs mere

Øhavet

Langeland – Kunstnernes Ø

Kunstnernes Ø er kunst- og kulturruter på Langeland, hvor besøg på de større kulturoplevelser som Tickon, Kunsttårnene og Rådhushaven kombineres med besøg hos enkelte kunstnere, kunsthåndværkere og iværksættere. Herudover vil ruten blive suppleret af en podcastserie om kunst som f.eks. kan høres undervejs på ruten.
Ønsket med ruten er bl.a. at skabe grundlag for flere besøgende på Langeland og dermed øge muligheden for at de lokale kunstnere og kunsthåndværkere kan sælge værker hele året og tiltrække flere kunst og kultur-interesserede turister til Langeland. Det skal bidrage til en øget økonomisk bæredygtighed for kunstnere og handels- og restaurationsliv på Langeland, ved at tiltrække besøgende til øen uden for højsæsonen.
I projektet samarbejder Langeland Kommune bl.a. med de to sammenslutninger Åben Langeland og Kunstnernes Åbne Døre, der skaber kontakt til kunstnerne og formidling af projektet. Herudover samarbejdes der med Langeland Turist- og Erhvervsforening, der bidrager med formidling og viden om gæsternes præferencer.

Læs mere

Oplev kunstnernes Ø
 

Aktiverende Ø-soundwalks for børnefamilier

Geopark Det Sydfynske Øhav har sammen med en komponist, en radio- og podcastproducer og Ærø Museum udviklet en soundwalk på Ærø. Her var projektets formål at skærpe en bred målgruppes viden om naturen og historien på Ærø, gennem en blanding af lydkunst, teater og historieformidling.

Soundwalken er både et tilbud til turister, men også til lokale beboere på Ærø, som er nysgerrige på historien i deres lokalområde. Skaberne har lagt et stort fokus på at gøre projektet børne- og familievenligt gennem et levende lyddesign og magiske kompositioner, samt taktile elementer, hvor man undervejs på ruten bliver bedt om at røre ved ting, hvorved de vækkes til live eller sætter gang i et nyt handlingsforløb. Det kunne f.eks. være en mystisk indgravering i en væg, der når man rører ved den, åbner en hemmelig portal, eller en ånd der vækkes til live, når man lægger en blomst på dens grav. Alt sammen skal det bidrage til at give børn og voksne en overraskende og tankevækkende oplevelse i den ærøske natur, og appellere til sansning, fordybelse og interaktion med naturen.

Ruten på Ærø leder lytteren forbi steder der gemmer på gode historier og steder med smuk vild natur, væk fra gængse turistattraktioner, så lytteren kan gå i rolige omgivelser og opdage sider af øen, der ellers ikke ville være besøgt. Dette samtidig med at lytteren bliver klogere på Ærøs natur og historie, og fungerer på den måde som en alternativ museumsoplevelse.

Læs mere

Øens ekko
 

Udsigt fra et plejecenter


Med nysgerrighed på, hvad scenekunsten kan tilføre til beboerens livskvalitet og oplevelser igangsatte Limfjordsteateret et samarbejde med beboere og personale ved to kommunale plejecentre på Morsø, for at undersøge om der kunne være et tættere samspil mellem teaterets teknikker og plejearbejdet. Projektet er et element i en langsigtet plan, hvor resultaterne vil blive en fast del af plejepersonalets daglige arbejde og uddannelse.

Projektet Udsigt fra et plejecenter har arbejdet med at inddrage virkemidler, fra teaterverdenen i plejearbejdet. Idéen var, at give personalet supplerende redskaber til deres uddannelser og erfaringer fra scenekunstens virkemidler for på den måde at øge livskvaliteten og fællesskabsfølelsen hos beboerne. Projektet blev fulgt tæt af en forsker i aldring og demens, som har planlagt at udgive en artikel og en bog om emnet. 

Som afslutning på projektet blev der opført en forestilling, som de to plejecentre og teateret udviklede med afsæt i de ældres historier. Forestillingen blev vist på plejecentre i Skive, Viborg, Morsø og Thisted kommuner. 

Læs mere

Udsigt fra et plejecenter

Deep Forest Art Land

Deep Forest Art Land er et kunstnerdrevet udstillingssted for samtidskunst i en 25 ha. vestjysk skov med gratis adgang og et stort og stadigt voksende publikum – og en konstant tilvækst af ny og moderne samtidskunst.

Deep Forest Art Lands formål er bl.a. at skabe nye naturbrugere fra samfundsgrupper, der normalt ikke søger ud i naturen. Det har vist sig at have et stort potentiale, ikke mindst i forhold til antallet af brugere, og i dag har Deep Forest Art Land over 70.000 årligt besøgende.

Deep Forest Art Land ligger mellem Herning og Fredericia, hvor attraktionerne Legoland, Lego House og Lalandia Billund også er placeret. Der kommer årligt mange turister til attraktionerne. Deep Forest Art Land er et tilbud til turister om at opleve kunst i naturen, og få et andet perspektiv på området, og et tilbud til lokale der kan gå en tur rundt i Deep Forest Art Land og opleve kunsten og parkens udvikling, f.eks. når der opføres nye værker.

Motivationen bag projektet, har været at igangsætte en forretningsudvikling mellem udstillingsstedet og det lokale turismehverv, som kan øge turisters interesse for samarbejdspartnernes produkter og sikrer Deep Forest Art Lands videreudvikling. Deep Forest Art Land har samarbejdet med Skarrildhus, Sinatur Hotel & Konference, Sdr. Omme Kro og Visit Herning i projektet.

Visit Herning har bidraget til projektet med ekspertise og viden om turismeudvikling i Deep Forest Art Lands arbejde med at udvikle Herning som destination. De øvrige samarbejdspartnere har været i et tættere samarbejde om konkrete produkter som f.eks. arrangementer med guidede ture og forplejning og pakketilbud.

Læs mere

Deep Forest Art Land

Poly udstillingsplatform

Poly udstillingsplatform er en udstillingsplatform for samtidskunst i ventesalen på Vordingborg station. Udstillingsstedet er åbent i perioden fra d. 20. november til d. 18 december 2022, hvor i alt 14 nationale og internationale kunstnere skal udstille.

I projektet samarbejder Værk.Aps med flere parter. Vordingborg kommune har bl.a. hjulpet med istandsættelse af ventesalen, bidrager til husleje og har ansvar for aktivering af stationsbygningen og Vordingborg billedkunstråd har inddraget projektet i kommunes kunststrategi. Stationsbygningens forening indgår med hjælp ved artist-talks og andre arrangementer. Vordingborg kunstforening og Meander Artfarm, der er et ny tilflyttet kunstnerkollektiv, giver adgang til et lokalt kunstpublikum og tilbyder artist residencies og værksteder til kunstnerne.

Poly udstillingsplatform mål er at være en fast del af stationsbygningen i Vordingborg. Stationsbygningen er et centralt placeret, offentligt tilgængeligt sted med lang åbningstid, som via sin høje tilgængelighed kan lokke både lokale forbipasserende og rejsende indenfor.  På længere sigt, er det det Polys ambition at styrke den professionelle billedkunstscene på Sydsjælland gennem aktiviteter, værkstedsfællesskaber og artist residencies.

Læs mere

Poly Udstillingsplatform

Fjeren & Rosen

BaggårdsTeateret har skabt en musikforestilling på baggrund af Josefine Ottesens Eventyret om fjeren og Rosen, der blev vist på Svendborg Havn ved DGIs Landsstævne i 2022. DGI Landsstævne er Danmarks største idrætsfestival, hvor mere end 25.000 gæster deltager i idrætsaktiviteter, fællesskab og festligheder. BaggårdsTeateret ønskede at bygge broer i kulturlivet og kunne med forestillingen invitere nye målgrupper til at deltage i landsstævnet og samtidig bidrage med et kulturelt initiativ, der kunne vise, hvordan kultur, dans, musik, drama og idræt kan forenes.

I projektet har BaggårdsTeateret blandt andet samarbejdet med FGU Syd- og Midtfyn, der har bidraget med lokaler til syning, hvor eleverne har været involveret i den professionelle teaterproduktion. Svendborg Kommune og Svendborg bibliotek bidrog til projektet med økonomisk støtte, rekruttering af frivillige, formidling og afvikling.

BaggårdsTeateret samarbejdede også med lokale kunstnere, idrætsforeninger, kulturforeninger og andre frivillige aktører for derigennem at skabe fokus på s bæredygtige og mangfoldige fællesskaber på tværs af alder og interesser. Flere hundrede frivillige fra sydfynske foreninger og sportsklubber deltog i produktionen og opførelse af forestillingen, mens Odense Symfoniorkester, folkemusikgruppen Basco og Svendborgs Ny Ungdomskor bidrog med musik.

Læs mere

Baggårdsteateret

Fjeren & Rosen

Opdateret 20. marts 2023