Brørup og Omegns Andelsmejeri

Ladelundvej 37, Brørup, Vejen Kommune

Brørup og Omegns Andelsmejeri blev stiftet i 1948 af Brørup Sogns Andelsmejeri, Maltbæk Andelsmejeri og Mejeriet på Ladelund Landbrugsskole. Med fusionen skabtes Danmarks største landmejeri med 400 andelshavere og en årlig indvejning på ca. 13 mio. kg mælk. Mejeriet fremstillede alle typer mejeriprodukter og aftog mælk fra en stor del af områdets bønder.

Produktionsbygningerne stod færdige i 1952, og mejeriet var da landets mest moderne. Det var udstyret med den nyeste teknik, og alle maskiner, rør og kar var i rustfrit stål, hvilket gav den bedste hygiejne. Mejeriet producerede både fastoste og skimmeloste, og de forskellige produktionsprocesser gjorde det nødvendig at indrette to adskilte osterier.

I 1970 var andelsmejeriet med til at stifte Mejeriselskabet Danmark (MD), som var en sammenslutning af fire mejeriselskaber og tre enkeltmejerier. Mejeriet blev herefter ombygget til et rent ostemejeri, og produktionen blev industrialiseret. I løbet af 1980'erne voksede det til Danmarks største ostemejeri med 115 ansatte og en årlig produktion på 10-13.000 tons ost.

I 1986 blev mejeriet mælkecentral, indtil osteproduktionen stoppede i 1999. Bygningerne anvendtes i nogle år som ostelager og pakkeri for MD, men mejeriet er nu helt lukket.

Bygninger og anlæg

Det første mejeri bestod ved opførelsen af to bygninger: mejeribygningen med lejlighed til bogholder og værelser til mejeristerne på første sal samt en bestyrerbolig. Begge bygninger er opført i røde sten.

De tidligere mejeribygninger dækker i dag et stort areal. Ud over de ældste mejeribygninger findes bl.a. et ostelager opført i 1974, en terminalbygning fra 1980 og et saltningsrum fra 1986.

Arkiv

Mejeriets arkiv befinder sig på Historisk Arkiv for Brørup og Omegn.

Museet på Sønderskov gennemførte i 1999 en dokumentation af Brørup Mejeri. Herfra foreligger et stort billedmateriale, videofilm og interviews på bånd. Museet har desuden indsamlet en række genstande fra mejeriet.

Vurdering

Brørup og Omegns Andelsmejeri indtager en central plads i dansk mejerihistorie. Det var ved sin oprettelse landets mest moderne mejeri. Bygningerne fra 1952 er repræsentative for dansk mejeribyggeri i 1950'erne og har som sådan stor kildeværdi. Samtidig hører de til landets bedst bevarede mejeribygninger fra denne periode.

Mejeriet var i en lang årrække en af Brørup bys store arbejdspladser og spiller stadig en rolle i den regionale identitet.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum.

Opdateret 24. oktober 2019

Klik på billedfeltet og skift mellem billederne med højre/venstre-pilene.