Cikorietørreriet på Basnæs

Basnæsvej 201, Skælskør, Slagelse Kommune

Cikorietørreriet ved herregården Basnæs sydøst for Skælskør er opført i 1936 af kaffeerstatnings-firmaet Richs.

Kaffeerstatning fremstilledes på basis af cikorieplantens rod, som blev tørret, ristet og malet ganske fint. Ved ristningen omdannes plantens sukker og stivelse til karamel, hvilket giver en kaffelignende, bitter smag og stor farvekraft.

I slutningen af 1800-tallet fandtes der rundt omkring i landet mange mindre kaffesurrogatfabrikker. De slog sig i 1872 sammen til De Danske Cikoriefabrikker, som igen fusionerede med Richs i 1897. Kaffeerstatning var særlig udbredt i mellemkrigstiden og i årene under og efter 2. verdenskrig.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget består af en produktionsbygning og to høje ladebygninger, som ligger parallelt og er forbundet med hinanden. Bygningerne er opført i beton, og laderne er i dag beklædt med grønne, profilerede stålplader. Begge lader har en overbygning til lysindtag. Bygningerne er nu delvis overgroet med vildvin.

Foran laderne findes en vejerbod og tre lange betongrave til aftipning af cikorierødderne. Skinnerne fra den bane, som førte tipvogne fra markerne til anlægget, er også bevaret.

Området omkring tørreriet bruges i dag af herregården til opbevaring af markredskaber.

Arkiv

På Erhvervsarkivet i Århus findes De Danske Cikoriefabrikkers arkiv, som også omfatter materiale fra tørreriet ved Basnæs. Desuden har Lokalarkivet i Skælskør lidt materiale.

Vurdering

Cikorietørreriet vidner om vareknapheden og fremstillingen af erstatningsprodukter i mellemkrigsårene og i tiden under og efter 2. verdenskrig. Anlægget er tillige vidnesbyrd om en omfattende produktion, som nu er et afsluttet kapitel.

Tørreriet er bevaret intakt, men noget forfaldent. De to store lader har en flot, spændstig form.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Vestsjællands Amt.

Opdateret 24. oktober 2019