Thyborøn Havn

Thyborøn Havn, Lemvig Kommune

Thyborøn Havn er anlagt i 1914-18 af den danske stat. Siden er havnen udvidet og forbedret adskillige gange. I 1929 byggede man Søndre Inderhavn. I 1940'erne fulgte Vestre Inderhavn, som i 1960'erne blev udbygget med en industrikaj og en reparationskaj. I 1971-72 anlagde man en industrifiskerihavn i forlængelse af Søndre Inderhavn og i 1975 en færgehavn med færgeforbindelse til Agger.

Fra 1968 blev byen og havnen sikret med anlæggelse af diger og høfder.

Thyborøn Havn var i slutningen af 1900-tallet vokset til at være landets næststørste fiskerihavn, opgjort i landede fiskemængder. Den største er Esbjerg.

Bygninger og anlæg

Ud over selve havneanlægget har Thyborøn Havn flere fiskeindustri-virksomheder.

Thyborøn Andels Fiskeindustri

Thyborøn Andels Fiskeindustri (Sydhalevej 14) blev grundlagt i 1955 af en gruppe fiskere, der fik tilladelse til at opføre en fiskemelsfabrik på Sydhalen. Efter anlæggelsen af den nye industrifiskerihavn i 1971-72 udvidede selskabet med nye fabriksbygninger. I 1977 fusionerede man med byens anden fiskemelsfabrik, Fiskemelsfabrikken Rønland. Den fusionerede virksomhed samlede produktionen i Thyborøn Andels Fiskeindustris nye bygninger.

I 2002 fusionerede selskabet med fiskeindustrivirksomhederne i Esbjerg og Hvide Sande. Herved blev det kooperative selskab "999 Triple Nine Fish Protein", der ejes af fiskere og fiskeleverandører, dannet.

Thyborøn Isværk

Isværket (Rødspættevej 1) blev etableret i 1930 i Nordre Inderhavn. I 1959 opførtes et nyt isværk i Vestre Inderhavn, Det blev i 1968 udvidet med et nyt og større isværk sammesteds, hvorefter produktionen på det gamle isværk ophørte.

Til Thyborøns havnemiljø hører også Sømandshjemmet fra 1917, havneadministrationsbygning og tjenestebolig fra hhv. 1919 og -21, Thyborøn Fiskeauktionshal fra 1928, der nu er indrettet til museum, en moderne fiskeauktionshal og et mindeanker.

Vurdering

Thyborøn Havn er et levende kulturmiljø, hvori den industrielle forarbejdning af fiskeriets produkter indgår som et vigtigt element. Den driftige fiskerihavn er tillige grundlag for, at byen Thyborøn er skudt op bag klitterne.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019